👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass

Skapad 2020-10-11 16:01 i Östra skolan Falun
Arbetet i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

Känna till några matematiska begrepp.

Undervisningens innehåll:

Läromedel: Favoritmatematik (Studentlitteratur)

 • Lägesbegrepp
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal
 • En-till-en-korrespondans och ramsräkning
 • Vi mäter
 • Statistik

Undervisning:

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik och siffror i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

 

Hur?

 • Vi arbetar utifrån arbetsboken Favorit-matematik både praktiskt och teoretiskt
 • Genom lekar och praktiska uppdrag
 • Genom extra uppgifter som utmanar där eleven befinner sig,
 • Genom sifferboken
 • Genom bygg- och konstruktionslek
 • Genom att bygga med logiska block, Multilink, 
 • Genom instruktioner med hjälp av lego
 • Genom pussel
 • Genom att göra arm- eller halsband.
 • Genom spel
 • Genom att titta på "Livet i mattelandet"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -