Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/värmelära och krafter

Skapad 2020-10-11 15:57 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Grundskola 7 – 0 Fysik
Längdutvidgning, vätskor volym, gasens volymökning, olika termometerskalor. Vatten ‒ en underlig vätska, Vattnets egenskap, temperatur, värmespridning, värme är rörelse. Krafter, mätning av krafter, Fritt fall, tyngdlöshet, tyngdpunkt, stabilitet och stödyta, enkla maskiner och friktion

Innehåll

Klicka på länken för att komma fram till planering i Gleerups./Värmelära

https://gleerupsportal.se/planering/dc609188-0508-4f40-8966-2dd579dd23bd.

Klicka på länken för att komma fram till planering i gleerups./Krafter

https://gleerupsportal.se/planering/7ac8bcde-12f2-4c65-8e2d-4d2329b110b1

 

 

Matriser

Fy
NO Fysik åk 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål - Förmågor

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
**Du visar på:** grundläggande kunskaper genom att ge exempel på enkla samband. Du beskriver dessa med viss användning av ämnets begrepp och teorier.
**Du visar på:** goda kunskaper genom att förklara och visa på förhållandevis komplexa samband, med relativt god användning av ämnets begrepp och teorier.
**Du visar på:** mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på komplexa samband. Du generaliserar dessa, med god användning av ämnets begrepp och teorier.
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du laborerar** på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
**Du laborerar** på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
**Du laborerar** på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomföra undersökningar, laborationer och fältstudier
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **enkla** med bilder, tabeller och diagram. Slutsatserna är enkla. Du bidrar med förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **utvecklade** med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar utvecklade slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor.
**Du dokumenterar och drar slutsatser**. Rapporterna är **välutvecklade** med bilder, tabeller och diagram. Du jämför resultat och drar **välutvecklade** slutsatser. Du ger förslag på förbättringar och/eller anger felkällor samt nya tänkbara frågeställningar.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
I samtal är du delaktig och bidrar med **enkla** motiveringar som **till viss del** för diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med **utvecklade** motiveringar som **för** diskussionen framåt.
I samtal är du aktiv och bidrar med **välutvecklade** motiveringar som för diskussionen framåt och **fördjupar eller breddar** den.
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet
**Du använder** olika källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt och för **enkla** resonemang om källornas trovärdighet.
**Du använder** olika källor på ett **relativt välfungerande** sätt och för **utvecklade** resonemang om källornas trovärdighet.
**Du använder** olika källor på **välfungerande** sätt och för **utvecklade** resonemang om källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: