👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg 20/21

Skapad 2020-10-11 16:34 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Vi arbetar med hållbar utveckling med inriktning mot de globala målen "Hälsa och välbefinnande" och ”Skräp och avfall”.

Innehåll

Pedagogisk planering Erlandsdals förskola GRÖN FLAGG 2020/2021

 

Var är vi? (Nuläge)

Förskolan har tidigare arbetat med hållbar utveckling och har i dagsläget Grön Flagg-certifikat.

Grön Flagg-rådet har beslutat att arbeta med hållbar utveckling med inriktning mot de globala målet "Hälsa och välbefinnande" och "Skräp och avfall".

Vi kommer att belysa vikten av att ta hand om oss själva fysiskt och mentalt. Vi har tidigare haft och använder oss fortfarande av olika undervisningsmetoder kring rörelse. Tex miniröris, gymnastik och grupplekar. 

Sopsortering och återvinning arbetar vi med dagligen, och vi vill att det ska fortsätta vara en naturlig del av vardagen på förskolan och vi upplever att det är bra att kontinuerligt synliggöra och tydliggöra vårt arbete med sortering och återvinning.

 

Var ska vi? (Mål)

Vi vill på ett positivt och glädjefyllt sätt uppmuntra till en hälsosam livsstil. Att må bra fysiskt och mentalt ger barnen större möjligheter att lära sig och utvecklas. 

Vår ambition är att barnen ska få en ökad förståelse för att vi alla mår bättre av att röra på oss och ta hand om oss själva, och även kunna se vikten av återhämtning i vardagen. 

Vi vill öka barnens nyfikenhet för mat, att våga prova nytt och vi vill öka förståelsen för hur kost, rörelse och återhämtning påverkar hela kroppen. 

Vi vill ge en barnen kunskap, förståelse och medvetenhet om hur och varför det är bra att återbruka och sortera skräp.

 

Hur gör vi? (Metod, planering, dokumentation)

Vi kommer att erbjuda rörelse i olika form beroende på barnens ålder och behov. Tex gymnastik, miniröris, promenader, dans eller annan fysisk rörelse på något annat sätt varje vecka. Vi ska tillbringa mycket tid utomhus, men även erbjuda rörelse inomhus. Vi kommer också att erbjuda vila och avslappning efter behov.

Maten som serveras är till stor del ekologisk, den är varierad och tilltalande både smakmässigt och visuellt. Vi kommer att uppmuntra, utmana och locka barnen att våga smaka, och ge dem möjligheter att se samband mellan rätt kost och välmående. 

Vi arbetar med tillgänglighet och trygghet för alla genom regelbundna möten och uppgifter för både barn och vuxna. Tex samtalskort, gemensamma regler, samarbetsövningar och andra övningar för att se till varje individs välmående och trygghet. 

Vi sorterar och är rädda om naturen. Vi använder oss av återbrukat material i verksamheten, material som annars hade slängts. Vi har sorteringskärl på alla hemvister samt i korridoren. Dessa används och ska användas av barn och vuxna dagligen. Barnen ska följa med och tömma kärlen i miljöhuset varje vecka.

Vi använder oss av sopsamlarmonster tillsammans med andra symboler för källsortering. På så vis får vi både det lustfyllda lärandet och de symboler som barnen möter vid återvinningsstationerna.

Vi ska ha gemensamma aktiviteter, tex Skräpsamlardagar, Kalvinknatet och andra aktiviteter som på ett positivt och lustfyllt sätt uppmuntrar till en hälsosam livsstil. 

Vi dokumenterar vårt Grön Flagg-arbete genom inlägg på Unikum och text och bilder på vår Grön Flagg-vägg i korridoren.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18