Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, de fyra räknesätten, åk 6

Skapad 2020-10-11 19:25 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med de fyra räknesätten. Vi börjar med multiplikation med tvåsiffriga faktorer och kortdivision där man måste lägga till en eller flera nollor för att divisionen ska gå jämnt ut. Sedan repeterar vi uppställning av addition och subtraktion av decimaltal med olika antal decimaler. Vi avslutar avsnittet med att arbeta med blandade textuppgifter, till en del uppgifter kommer vi använda miniräknaren.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

- addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler.

- multiplikation med tvåsiffriga faktorer.

- kort division.

- rimlighetsbedömning vid beräkningar.

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Matematik, de fyra räknesätten, åk 6

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Du behöver träna mer på att placera ut decimaltecknet på rätt ställe i en multiplikation och division.
Du kan placera ut decimaltecknet på rätt ställe i en multiplikation och division. Ex: Placera decimaltecknet på rätt ställe i produkten. 5,6 ∙ 42 = 2352
Metod
Du behöver träna mer på uppställningar av de fyra räknesätten.
Du kan ställa upp en addition, subtraktion, multiplikation och division, och räkna ut svaret. Ex: 78,56 + 573,2
Metod och problemlösning
Du behöver träna mer på att påbörja en lösning där du ska använda skriftliga metoder för att utföra beräkningar.
Du kan påbörja en lösning där du ska använda skriftliga metoder för att utföra beräkningar
Du visar säkerhet när du använder skriftliga metoder för att utföra beräkningar, och du redovisar din lösning.
Du visar stor säkerhet vid problemlösning, du väljer rätt metod, du utför dina beräkningar korrekt och du redovisar din lösning på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: