Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samisk- och Fornskandinavisk religion åk 4

Skapad 2020-10-11 20:20 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med detta temaområde i två delar. Första delen om samerna. Vad vet du om samernas historia, kultur och religion? Hur lever samerna i Sverige idag? Lär dig mer om nåjden, kåtor och jojken. Andra delen om fornskandinavisk religion (asatron) sker i vår i samband med en repetition av Vikingatiden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska under ett par veckor lära oss mer om samer, Sveriges urbefolkning. Vi kommer framförallt titta på samerna och deras religion, men även historia och hur de lever idag. Till våren ska vi under ett par veckor lära oss mer om fornnordisk religion (asatron) samt hur vi kan se spår av den i vårt samhälle.

 

Mål med arbetsområdet

Att få kunskap om både samers och fornskandinavisk religioners berättelser och gudar.

Att kunna redogöra för hur samernas religion och hur de lever idag.

Att kunna identifiera spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle.

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på olika korta filmer om samernas historia, kultur, religion och hur de lever idag.

Vi kommer ta del av den fornskandinaviska religionen (asatron) genom att titta på korta filmer om gudar och berättelser.

Vi kommer läsa texter gemensamt och svara på frågor. 

Vi kommer att reflektera över och tänka på hur samerna levde förr och hur de lever idag.

Vi kommer titta på hur de fornnordiska religionerna lämnat spår i dagens samhälle.

Vi kommer att diskutera i mindre grupper och i helklass.

Vi kommer att arbeta med begrepp kring samer och fornskandinavisk religion, både enskilt och i grupp, med stenciler (korsord, ordgömmor), begreppskort och genom spel och lekar, så som Kahoot och Doobidoo.

 

Bedömning och dokumentation

Bedömning av arbetsområdet kommer att ske genom:

Muntliga moment under lektionstid i form av enskilda samtal, gruppsamtal och helklassdiskussioner.

Skriftliga förhör under arbetets gång.

Test på ämnesspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Samer och asatro

Eleven kan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Du kan berätta något om hur samerna levde förr och nu.
Du kan berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Du kan på ett utförligt sätt berätta om samerna, deras kultur, var de bor och hur de lever.
Berätta om samisk religion.
Du kan berätta om några grundläggande drag i samisk religion.
Du kan berätta om flera grundläggande drag i samisk religion.
Du kan berätta utförligt om samisk religion.
Först å och använda ämnestypiska ord och begrepp ur samisk religion
Du kan förstå och använda några ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda flera ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda många ämnestypiska ord och begrepp.
Koppla ihop fornnordisk religion med företeelser i dagens samhälle
Du kan se att det finns ett samband mellan fornnordisk religion och dagens samhälle.
Du kan beskriva någon av de kopplingar som finns mellan fornnordisk religion och dagens samhälle.
Du kan beskriva och förstår de kopplingar som finns mellan fornnordisk religion och dagens samhälle.
Berätta om fornnordisk religion
Du kan berätta om några grundläggande drag ur fornnordisk religion. Du känner till ett par fornnordiska gudar och berättelser om dessa.
Du kan berätta om flera grundläggande drag ur fornnordiska religion. Du känner till och kan berätta om flera fornnordiska gudar och berättelser om dessa.
Du kan berätta utförligt om fornnordisk religion. Du kan berätta om ett flertal fornnordiska gudar och ge exempel på samband mellan dessa.
Förstå och använda ämnestypiska ord och begrepp ur fornnordisk religion
Du kan förstå och använda några ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda flera ämnestypiska ord och begrepp.
Du kan förstå och använda många ämnestypiska ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: