Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm/Svenska

Skapad 2020-10-11 20:16 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
I förskoleklass arbetar vi med Bornholmsmodellen/läsuppgifter och ASL - att skriva sig till läsning.

Innehåll

 
 • Innehåll

  Syfte:

  • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.

  Centralt innehåll:

  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

   

  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

   

  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

   

  • Rim, ramsor och andra ordlekar.

   

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

   

  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

   

   

  Verksamhetsmål:

  Jag kan samtala om den lästa texten och svara på samt ställa egna frågor.
 • Jag kan "spökskriva" en berättande text.
 • Jag kan med stöd av skrivarkompis skapa ord, bild och ljud i några berättelser.
 • Jag kan berätta vad 5 bokstäver heter/låter i alfabetet. 
 • Jag känner till att en mening avslutas med punkt. 
 • Jag är med och deltar i ordlekar, ramsor och arbete med Bornholmsmodellen.
 • Jag kan använda dator för att spökskriva en text. 
 • Jag kan samtala och ställa frågor i diskussioner. 

   

   

   

  Undervisning- arbetssätt:

  Motorikstationer på morgonen med finmotoriska övningar för att träna upp finmotoriken. Exempel på detta kan vara pärlor, målarbilder, pussel, lera, ärtor som ska läggas i rätt fack. Motorikstationerna kopplas ofta till förra veckans innehåll (repetition) eller kommande veckas innehåll (förkunskap) Vikt läggs vid att hitta många olika stationer, så att det blir en stor variation.

   

  Veckans bokstav,/veckans ord, skapande kring bokstaven, bygga bokstaven utomhus, se ett avsnitt av Bokstavshissen alt. Livet i bokstavslandet.

   

  Högläsning varje dag med diskussioner kring den lästa texten. Försöker ha bilder på projektorn kopplade till högläsningen.

   

  Arbete efter Bornholmsmodellen dagligen med språklig medvetenhet, rim, ramsor och ordlekar. Lyssna efter hur de olika ljuden låter. 20 min varje dag. I olika grupper under året, indelade efter resultat på Bornholms screeningen. (Genomförs 3 gånger per termin)

  Elever som har god fonologisk medvetenhet jobbar med läsuppgifter, läsning eller tränar svenska i apparna, skolplus alt Ne abc.

  Skriver utifrån ASL i de olika temaarbeten vi arbetar med under året. Eleverna får en uppgift att diskutera i sitt skrivarpar eller ensam och skriver sedan efter sin förmåga på dator.

   

  Letar upp bilder utifrån ett givet tema eller bokstav och sedan skriver till bilden.

   

  Olika svenskuppgifter, lera som formar bokstäver eller ord, memory med ord och bild, koppla rätt ord till rätt bild, korsord, spel med första ljudet och läsning.

   

  Lekar med bokstavsträning/ljudträning. Tex försöka hitta bokstaven snabbt på ett tangentbord, bokstavsdans eller liknande.

  Diskuterar och läser boken barnen i Kramdalen 1 och 2. Vad är okej att säga, göra?

  Använder materialet mediasmart via nätet för att öppna upp diskussioner om ansvarsfull kommunikation.

   

  Elevinflytande:

  Eleverna får själv välja (med stöd från pedagog) vilka läsuppgifter som dom vill jobba med eller vilken bok som dom vill läsa.

  Under temaarbetet får eleverna själv välja vad och hur dom vill skriva (inom ramen för området)

   

  Bedömning:

  Sker fortlöpande under året och sker på gruppnivå.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: