Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day

Skapad 2020-10-11 20:21 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
En till två ggr under veckan får du presenterat ett område/sak för dig. Varje område/sak har ledtrådar som du får gissa på innan området presenteras. Presentationen görs sedan i powerpoint. Det förstärks med klipp, musik och bilder.

Innehåll

 

Innehåll:

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar och åsikter.

Förstå att man kan använda digitala verktyg för att förmedla kunskap

Förstå att vi delar naturen med djur, växter och andra människor.

Samtala om vad vi gör som påverkar naturen.

 

Verksamhetsmål: 

Jag lyssnar aktivt och ställer frågor/tankar inom valt område.
Jag tittar på filmer/klipp i presentationen.
Jag är med i samtal om natur, växter, djur och andra människor.

 

Undervisning:

Vårt mål med dessa lektioner är att under förskoleklassen ge barnen en förkunskap om vad gotd är för något samt väcka deras intresse och skapa ett klassrum där ”kunskap är coolt”. Genom att presentera många olika områden/saker vill vi väcka intresset för att vilja lära sig mer. Vi har även med saker som passar in i årstiden eller kring olika högtider. Exempelvis, Halloween, Alla hjärtans dag, Rockasockorna.  Vi använder powerpoint eller liknande program att göra presentationerna i. Till varje presentation försöker vi ha film, musik, rörelse eller lekar som passar till ämnet för att göra barnen delaktiga i sitt lärande.

Elevinflytande:

Valet av Grej of the day utgår ifrån barnens intresse och diskussioner som uppkommer kring temaarbete och andra ämne som varit aktuella.

Bedömning:

Bedömning sker under arbetets gång och sker på gruppnivå. Samt verksamhetsmål/"Jag kan"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: