👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Musik

Skapad 2020-10-12 07:50 i 243731 Förskolan Sätragårdsvägen 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Musiken ska bli en levande del av utbildningen. Den ska ges utrymme att ske såväl spontant som i planerade situationer.

Innehåll

Planering kring arbete med musik.

 

Musiken ska bli en levande del av utbildningen. Den ska ges utrymme att ske såväl spontant som i planerade situationer.

Genom att fånga upp stunder där barn vill sjunga eller när vi hittar något vi kan sjunga om, exempelvis djur i skogen kan vi ge barnen möjligheter att utveckla sin förståelse för det vi möter, utveckla sitt språk, uppmuntra till det kreativa och hjälpa till att tydliggöra fakta. I exemplet ovan bland annat kring naturvetenskap.

Genom att föra planerade stunder för sång kan vi säkerställa att vi på ett tydligt sätt använder musiken för att närma oss olika läroplansmål samt mål i verksamhetsplan.

 

På Haren har vi dagliga samlingar där vi valt skapa tre olika teman kring samlingarna.

Det första temat består av sånger kopplade till rörelse och kroppsuppfattning. Här sjunger vi sånger vi får röra oss till och sätta ord på olika kroppsdelar och vad vi kan göra. Ett av syftena är att lära känna våra egna kroppar och kroppsdelar, samt att få syn på vad vi bestämmer över själva för att kunna markera vår integritet. Det här är min kropp, den tillhör mig, och den bestämmer jag över. Exempel på sånger är: Min kropp den är så liten, Huvud, axlar knä och tå, Titta på mig. Temat ger oss möjligheter att bearbeta den egna kroppsuppfattningen, vår egen och andras integritet, olika kroppsdelar, motorik, fysisk aktivitet, simultanförmåga.

Det andra temat är en låda med olika djur och saker som besöker oss. Denna låda innehåller material vi använder för att tydliggöra flera av de mer vanliga förskolesångerna. Vi använder djuren/sakerna för att förtydliga och gestalta vad vi sjunger. Exempel på sånger är: Imse vimse spindel, Bä bä vita lamm och Jag leker träd. Temat ger oss möjligheter att bearbeta naturvetenskap, att skapa en relation till djur och natur och människans och naturens påverkan på varandra, empati och utveckla våra förmågor att dramatisera och rolleka.

Det tredje temat är sånger där vi fokuserar lite extra på tecken. Vi använder tecken som stöd vid alla samlingar men använder och förtydligar med tecken lite extra i dessa sånger. Vi använder tecken för att förstärka viktiga ord i barnens utbildning dagligen och vill ge barnen goda möjligheter till att bekanta sig med teckenspråk. Exempel på sånger är: Lilla snigel, Veckodagssången och Björnen sover. Temat ger oss möjligheter att bearbeta vår språkliga utveckling, såväl verbalt som med tecken och andra uttryck, stöd för att förstå ord och begrepp, utveckla våra kunskaper kring olika sätt att kommunicera samt förståelse för andra och förmedla en självklar och positiv bild av individuella olikheter.

 

Gemensamt för de tre olika samlingarna är att de ger oss goda möjligheter att hjälpa barnen utveckla samspel och samarbete, uttrycka sig verbalt och med kroppsspråk, lyssna på instruktioner och delta i ett gemensamt sammanhang, bearbeta känslor, fantasi, stärkande av identitet, självkänsla, trygghet till sin egen förmåga och inte minst utveckla sitt språk på ett tydligt men för dem roligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18