Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är det som låter?

Skapad 2020-10-12 08:36 i 062411 Förskolan Hagelstavägen 22 Stockholm Bromma
Förskola
Det började med att vi hörde ett ljud. Vad var det som lät? Vart kom det ifrån? Vi bestämde oss för att undersöka saken!

Innehåll

Syfte

I veckorna jobbar vi mycket i våra tre projektgrupper och vid olika tillfällen under dagen som vi är inomhus försöker vi dela upp barnen på avdelningen för att skapa lugn och arbetsro. Detta gör att Lingonet ofta är i smågrupper med olika konstellationer. I och med detta så kände vi att vi inte vill tappa Lingonet som en grupp så vi beslutade att vi behöver något som vi kan utforskar tillsammans. 

 

Mål

Barnen ska utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära samt utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. Vi siktar även på att barnen ska utveckla sitt intresse för ord, symboler och skriftspråket samt matematiska begrepp.  

 

Metod

Vi kommer att brevväxla med en figur på förskolan där barnen kommer att få hjälpa till att skriva och posta breven. 

Vi kommer använda oss av olika digitala verktyg som lärplatta och projektor.

Vi kommer gå till skogen en gång i veckan där vi kommer jobba med matematik och naturvetenskapliga fenomen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: