👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitterminsanalys Grenen, okt-20

Skapad 2020-10-12 09:40 i Ribby förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Projekt rör/cylindrar

Innehåll

Mitterminsanalys

Vi har som projektspår valt inriktning; Rör/cylindrar,

Syfte: Undersöka vad det är med rören/cylindrarna som barnen är nyfikna på? Vad är det de undersöker/vill lära kring rören?

Gemensamma ställningstaganden;

Tydlig miljö och visa/lära barnen att vara rädda om vår miljö.Var sak på sin plats.

Uppdelning av pedagoger på avdelningen. Närvarande pedagoger.

Se barnen. Vad är det barnen "säger"/ vad vill de förmedla/ lära sig?

Fördjupat projekterande:

Språk, kommunikation och förhandling:

 Samarbetsövningar i projektet. Vi har en dialog med barnen under projektstunderna, är observanta på vad barnen har att "säga" (kroppsspråk mm). 

Digitalt och analogt

Digitalt: Vi tänker oss bla att vi använder oss av ljus/projektorn i arbetet med rören, samt i kuben. Overhead samt ipad vid dokumentation.  Webbägg/rör. 

Analogt: Måla/skapa med rör. Bygg och konstruktion. Ta in rör i leken. Rör/motorik bla krypa genom rör etc.

Normkritik och normkreativitet

Introducera och arbeta med projektet på barnets villkor. Följa barnets väg/intressen genom projektet. Vad vill de göra/ vad vill de inte göra. 

Barns rättigheter:

Valfrihet inom projektet. Demokrati/ lyssna på barnen.