👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenpussar- 12 okt

Skapad 2020-10-12 10:20 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
förståelsen för analog och digital programmering

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Programmering- lätt matte, instruktioner, mönster
Osmo- språkförståelse
bokval: läsa, barnen vill fortsätta med vår bokprojekt sedan i våras

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

- matematik: mäta, räkna, addera, uppskatta och beräkna 

- skriva sitt namn, lära sig alfabetet

- återberätta, ställa frågor, intervju

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

- ta med sin favorit bok hemifrån och läsa till/ med kompisarna

- lära sig programmera, hur vi programmerar, varför vi programmerar

- gå på bibliotek

  Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Sandra:

- frågor kopplade till programmeringsuppgiften, hur många steg ska man gå, vilket håll

Daniela- böcker

- hur kommer det sig att den här boken är din favorit

- vill du läsa eller berätta den för kompisarna

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför?

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

- vad tänker ni nu, dyker det upp nya tankar och frågor

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18