Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Samarbeta

Skapad 2020-10-12 10:21 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
En central del i dagarna på Myran kretsar kring vårt samspel. Under terminens början har vi uppmärksammat barnens ökade intresse för samspela och leka ihop i olika konstellationer. Vi bygger vidare på det med arbete med samarbete och kompis-sol i fokus.

Innehåll

VARFÖR?

 

Vi fortsätter arbetet som tar avstamp i barnen och deras självkänsla. Tidigare har vi i undervisningen utforskat integritet och turtagning, nu vill vi gå vidare och se hur vi alla kan bidra i gruppen och interagera med varandra så att alla känner sig stärkta och trygga i sig själva och i gruppen. I barngruppen har vi under hösten observerat ett stort intresse för att interagera med kompisarna och vi vill fortsätta jobba med det och bygga vidare på deras utforskande av olika relationer och interaktioner.

 

Christian Eidevald och Ingrid Engdahl beskriver exempel där de relaterar barns samspel i lek till pedagogers initiativ och inlyssning av barnens intentioner. S.54. De beskriver även vidare hur ” leken kännetecknas av engagemang, koncentration, motivation och även av utmaningar, samspel och bearbetning av olika sorters erfarenheter. (S.122)

VAD?

Vi undervisar om samspel och samarbete, vi utforskar möjligheten hur vi kan hjälpas åt att nå dit vi vill.

 

 

HUR?

- Ärtan, Gräshoppan och Nyckelpigan är osams, de vill alla leka med samma leksaker. Hur ska de lösa detta?
- Vi läser kompisboken ”Samarbeta”

- Vi undersöker om Ärtan, Gräshoppan och Nyckelpigan kan använda sig av något vi har läst i boken.

- Vi undersöker själva hur vi kan samarbeta, för att t.ex. bygga så högt torn som möjligt.

- Vi dokumenterar och gör en variant av en kompis-sol inne på avdelningen där vi sätter upp bilder som reflekterar vad en solkompis kan göra.

-Vi använder oss av fallskärmen och testar att samarbeta för att få den att röra sig på olika vis.

 

 

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: