Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubbens brandvecka

Skapad 2020-10-12 10:34 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Att prata om brand och ha brandövning är ett tema som återkommer varje år.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Temat Brand är ett återkommande tema som vi har varje år. Det har vi för att ge barnen kunskap och trygghet i att de ska veta vad man gör när en brand uppstår.

Det läroplansmål vi kommer fokusera på är:

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Mål

Vi vill att barnen ska få en förberedelse för hur vi gör på fsk Granen vid en brandutrymning. Att de ska få genomföra en brandövning och få kunskap om hur man gör vid en riktig brand.

Detta för att skapa en trygghet och kunskap hos barnen.

 

Metod

Hur och vad ska vi göra?

Vi pratar om hur man gör om det börjar brinna,att man inte får gömma sig, att man måste krypa på golvet om rummet är rökfyllt, att man snabbt måste ta sig ut,var man ringer om det brinner och om vad en brandvarnare och brandsläckare är och vad de har för funktion.

Vi läser ett avsnitt om brand ur "Pelle Svanslös Kattastrofbok" och MSB berättelse "Ellie och Jonas lär sig om eld.

På samlingarna kommer vi använda oss av en "loppa" med olika frågor om brand och sjunga sången ” Om det börjar brinna”(mel. Om det börjar regna).

Vi målar målarbilder med olika bilder kopplat till berättelserna om Ellie och Jonas

Och slutligen kommer vi att genomföra en riktig brandövning där larmet går, vi tar oss snabbt ut och tar vår grupp till återsamlingsplatsen. 

Genom att diskutera och möta barnens nyfikenhet vill vi att barnen ska känna en tillit till sig själva vid en brand.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer dokumentera genom unikum, väggdokumentation och genom barnens alster.

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: