Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-10-12 10:41 i Kållekärrs förskola Tjörn
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, sid 16).

Innehåll

Mål

Avdelningens mål:

Förväntat resultat:

Metod

Hur planerar vi för att utveckla barnens inflytande över utformningen av förskolans lek och lärmiljöer, ute och inne?

Planerade undervisningsstrategier:

Analys

Vilket lärande kan vi se utifrån det förväntade resultatet?

Vad tror vi resultatet beror på?

Utveckling

Vilka förändringar vill vi göra nu och varför?

Hur går vi vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: