Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2020-10-12 11:23 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 5 Matematik
Vi ska under de här 4 veckorna arbeta med tal i bråkform.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

 

Vi kommer arbeta med tal i bråkform, där vi först kommer repetera tal i bråkform. Ni kommer sedan få utveckla era kunskaper i att omvandla från bråkform till blandad form och tvärtom. Ni kommer även få fördjupade kunskaper om hur man förkortar bråk, hur man adderar och subtraherar bråk, hur man multiplicerar bråk, hur man dividerar bråk. Eftersom tal i bråkform, decimaltal och tal i procentform har ett samband kommer ni även ha stor nytta av att fördjupa era kunskaper om tal i bråkform. 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

 

Vecka 41-45 

 

Syfte: Varför läser vi detta?

 

Syftet med arbetsområdet är att ni ska utveckla er kunskap om matematiska begrepp, där ni ska kunna analysera begrepp för att hitta likheter och skillnader mellan begreppen. Syftet med området är även att ni ska upptäcka hur tal i bråkform genomsyrar våran vardag och att ni därefter utvecklar kunskaper om hur ett tal i bråkform är uppbyggt. Syftet är därefter att ni ska förstå hur ni ska göra för att förkorta ett bråk, multiplicera ett bråk, addera och subtrahera ett bråk samt hur ni kan dividera ett bråk. När ni sedan har utvecklat era kunskaper kommer ni sedan ha stor nytta av det när vi arbetar med tal i decimalform samt tal i procentform. Ni kommer dessutom ha det lättare att förstå vardagsmatematiken.  

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

 • Ni ska förstå begreppen: nämnare, täljare, andel, heltal, bråkform, blandad form, förkorta samt liknämniga bråk. 
 • Ni ska även kunna välja en lämplig metod för att omvandla från bråkform till blandad form, omvandla från blandad form till bråkform
 • Ni ska kunna välja en lämplig metod för att förkorta ett bråk 
 • Ni ska kunna välja en lämplig metod för att kunna addera och subtrahera bråk som är liknämniga
 • Ni ska kunna välja en lämplig metod för att kunna multiplicera och dividera bråk 

 

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 • Förtest - i början av arbetsområdet kommer ni få göra ett förtest med några utvalda frågor som berör arbetsområdet.
 • Genomgångar - Få en djupare förståelse och skapa diskussioner i helklass

 • Praktiskt arbeta med uppgifter som är kopplade till kapitlet. Det här innefattar även arbetet med laborativt material. 

 • Läxor 

 • Eftertest - Ni kommer i slutet av arbetsområdet genomföra ett eftertest 

 

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Tal i bråkform

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: