Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅTSMAN 2020

Skapad 2020-10-12 12:50 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

 

Planerade insatser

Hjälpa barnen att lära sig rutiner och regler vilket skapar trygghet.

Jobba med att barnen utvecklar sitt språk förmåga och kunna utrycka sig och påverka sin vardag på förskolan.

Vi jobbar med att barnen blir självständiga exempelvis att dem ska träna att ta av och klä på sig.

Lära barnen att visa hänsyn med varandra och att vara hjälpsam.

Vi utforska färger, natur, matematik och vänja barnen till läsning.

Vi som pedagoger ska vara nuvarande och uppmärksamma för att kunna hjälpa barnen med sin utveckling.

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Att barnen visar glädje att komma till förskolan.

Barnen vill och vågar att utrycka sina tankar och intressen.

Att barnen respekterar varandra.

Att barnen lär sig nya saker hela tiden både språkligt och praktiskt.

Att barnen ska lära och känna och vänja sig vid grundfärgerna genom aktiviteter, leken och sånger

Att alla barn ha roligt tillsammans.

 

Metodval

Barnen ska ha möjligheten att välja och uppfylla sina intressen.

Vi har delat barnen i två grupper för att underlättar barnens lärande i vissa aktiviteter.

Vi har förberett vår ateljé med olika material, färger, papper, penslar så det ska bli intressant och erbjudande till barnen.

Barnen har allt materiel dem behöver för att göra olika aktiviteter.

Vi har planerat att ta två barn varje gång vi ska jobba i ateljén så på det sättet ska vi fokusera på aktiviteten och barnen ska vara lugna när dem ska jobba.

Vi ska observera , uppfölja, dokumentera , reflekterar och utvärdera barnen i varje aktivitet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: