Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa

Skapad 2020-10-12 13:00 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Europa åk 6
Grundskola 6 Geografi
I åk 6 kommer vi studera vår världsdel Europas natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkning. Vi kommer också lära oss hur Europa ser ut på kartan samt namn och läge på länder och viktiga platser.

Innehåll

Bedömning:

 • Lektionsuppgifter
 • Diskussioner
 • Läxförhör
 • Bedömningsuppgifter

Tidsplan / Lektionsplanering:
V. 43-51

Språkmål:

 • Jämföra
 • likheter och skillnader
 • orsak och konsekvens
 • resonemang
 • källor och källkritik

Begreppslista:

 • Baltikum
 • Centraleuropa
 • Södra Europa
 • Norra Europa
 • Medelhavsklimat, Inlandsklimat, Kustklimat
 • Endogena och Exogena processer
 • Halvö
 • Fastland
 • Lågland
 • Naturlandskap
 • Bergskedja
 • Meter över havet
 • Miljöproblem
 • Jordbruk
 • Naturresurs
 • Gradnät, latitud, longitud
 • Förnybara- och icke förnybara energikällor
 • Klimatförändring
 • Ruhrområdet
 • Udde, kust, sund, vik, bukt
 • Tidvatten
 • Ebb och Flod
 • Innanhav
 • Mikrostat
 • Nederbörd
 • Levnadsstandard och Livsvillkor

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 6

Geografi Europa

Insats krävs
E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Eleven uppnår ej kunskaperna för E.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Eleven uppnår ej kunskaperna för E.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven uppnår ej kunskaperna för E.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven uppnår ej kunskaperna för E.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Eleven uppnår ej kunskaperna för E.
Du har grundläggande kunska­per om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Ge
Mitt land i Europa

Uppgiften är ämnesöverskridande och blandar geografi och svenska/SvA.
 • Ge  4-6   De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6   Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6   Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge  4-6   Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6   Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Natur
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets natur och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets natur och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets natur och visar det genom välutvecklade resonemang.
Industri
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets industri och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets industri och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets industri och visar det genom välutvecklade resonemang.
Kultur
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets kultur och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets kultur och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets kultur och visar det genom välutvecklade resonemang.
Historia
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets historia och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets historia och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets historia och visar det genom välutvecklade resonemang.
Klimat
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets klimat och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets klimat och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets klimat och visar det genom välutvecklade resonemang.
Städer
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets städer och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets städer och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets städer och visar det genom välutvecklade resonemang.
Befolkning
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du har grundläggande kunskaper om landets befolkning och visar det genom till viss del underbyggda resonemang.
Du har goda kunskaper om landets befolkning och visar det genom relativt väl underbyggda resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om landets befolkning och visar det genom välutvecklade resonemang.
Begrepp
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Källkritik
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Presentation
 • Sv  4-6
Eleven uppnår ej kunskaperna för godkänt.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: