👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Timjan projekt vatten

Skapad 2020-10-12 13:14 i 182341 Förskolan Kryddgården Stockholm Farsta
Förskola
Timjan kommer att utforska vattnets färg, vilken färg har vatten egentligen? Har det ens en färg?

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

En hjälp för att följa målstyrda processer

 

Projektfråga:
Vad har vatten för färg egentligen?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från de läroplansmål som vi kopplat till längst ner i planeringen.

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 


Projektbeskrivning:

Vi kommer att utforska vatten, vår utgångspunkt för vatten projektet började med en tankekarta som vi gjorde tillsammans med barnen och som vi också kommer att ha tillgänglig på avdelningen så barnen kan se den och själva reflektera över projektet.

 

VAD:

Barnen ska få möjlighet att få lära sig om vattnets egenskaper, former, färg, natur. Vi vill ge barnen större förståelse för vattnets egenskaper och hur viktigt vatten är för vår planet.

 

VARFÖR:

Vi tittade på en kort film om hur det kan se ut under vatten. Det väckte stort intresse och vi valde att jobba vidare och undersöka vattnet.

Det var många frågor och funderingar som ledde oss vidare till frågeställningen "Vad har vatten för färg egentligen?".

Vi vill att det ska leda barnen till förståelse att vatten har olika färger beroende på olika  faktorer. Genom att prata om vattnets färg kommer vi in på många andra spännande faktorer som tex densitet, ljus, ljud, djuren som lever i vattnet med mera.

 

                           

 

 

 

HUR:

Vi har valt att jobba i tre smågrupper som är ålders indelade.Vi är lyhörda på barnens tankar och ger de utrymme för att uttrycka sig.

Varje grupp har sin tid de får vara inne eller ute och jobba i projekt.Vi tillsammans med barnen reflekterar över det som är sagt och det som har gjort

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18