👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2020-10-12 13:25 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med området "Naturen på hösten". Naturen förändras när det blir höst men varför? Vad är nyttan med det?
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Varför fäller träden sina löv på hösten? Vad händer med löven som hamnar på marken? Var tar svalorna vägen på hösten? Varför är kardborrens frukter taggiga?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om vad som händer i naturen på hösten?

När vi förstår vad som händer i naturen kan vi göra val som är nyttiga och kloka för oss människor och som samtidigt är bra för miljön och naturen.

Hur ska vi arbeta?

 • Du kommer att läsa texter och svara på frågor.
 • Du kommer i par och i grupp få göra undersökningar och beskriva hur ni gjort och vilket resultat ni fått.
 • Du kommer att diskutera och resonera om olika fenomen i naturen.
 • Du kommer att få se på naturfilmer och söka svar på frågor i böcker och på internet.
 • Du kommer att gå ut och studera hur naturen förändras under höstmånaderna.
 • Du kommer att ha en fältstudiedag.
 • Du kommer att arbeta digitalt.

 

Vad ska vi lära oss? Vad är Målet?

Du ska när vi arbetat färdigt med området:

 • veta varför lövträden fäller sina blad och varför barrträden inte gör det.
 • veta varför löven ändrar färg och vad det är för nytta med det.
 • kunna förklara vad som händer med löven när det hamnar på marken.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Det här bedömer vi:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på hösten.
 •  kan berätta varför träden tappar sina löv.
 •  kan berätta om vad som händer med löven.
 •  kan berätta vad man har en kompost till och vad man kan samt inte kan lägga i en kompost.
 •  kan berätta hur fröspridning går till.  
 •  kan berätta om några djur och vad som händer med dem på hösten,
 •  kan berätta varför vissa fåglar flyttar.
 •  kan ge exempel på fåglar som flyttar och på fåglar som stannar kvar i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Naturen på hösten

Nivå 1
Nivå 2
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge några olika nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge flera olika nedbrytare/växter/fåglar
Flyttfåglar
Du är osäker på varför fåglar flyttar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du är osäker på vilka fåglar som flyttar och vilka som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge några exempel på några fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge flera exempel på fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Kompost
Du är osäker på vad en kompost är och vad man använder en kompost till.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge några exempel på vad man kan slänga och inte slänga i en kopost.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge flera exempel på vad man kan och inte kan slänga i en kopost.
Fröspridning
Du är osäker på, på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett enkelt sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids genom att ge exempel.
Varför fäller träden sina löv på hösten
Du är osäker på varför träden fäller sina löv på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten.