Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA-modell område Söder, Lilla Edets Kommun

Skapad 2020-10-12 14:31 i Nygårds förskola Lilla Edet
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete på förskolorna i område Söder, Lilla Edets kommun.

Innehåll

Våga välja

Uppstart/kartlägga/urskilja lärandeobjekt och knyta an till styrdokument

 

Varför?

 

 

 • Vad visar barnen intresse för?

 • Vilka lärprocesser uppfattar vi hos barnen just nu?

 • Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?


 

Vad? (mål)


 • Vilket målområde (utifrån Lpfö18, Verksamhetsplan, PDK) ska vi arbeta med?

 • Vad vill vi att barnen ska få ett utökat kunnande/lärande/färdighet om/i?

 • Vilka effekter vill vi se?

 

 

Hur? (metod)


 • Hur tar vi vara på och synliggör barns inflytande och delaktighet?

 • Hur ges barnen bäst förutsättningar för lärande i processen?

 • Vilka lärmiljöer vill vi erbjuda?

 • Hur använder vi leken som redskap?

 • Hur tar vi tillvara varandras kompetenser på bästa sätt?

 • Hur ska vi se effekterna av vårt arbete?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: