👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt 9D Kejsaren av Portugallien

Skapad 2020-10-12 15:09 i Domnarvets skola Borlänge
Läsprojekt som utgår från läromedel "Känn på litteraturen".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under fyra veckor kommer du att läsa en klassiker (en skönlitterär bok kopplat till Litteraturhistoria) och jobba med reflektionsfrågor kring det du läst - både skriftligt och muntligt. Du får tid på lektionerna att läsa och reflektera, men eftersom det krävs att du läser ett visst antal sidor i veckan för att kunna klara av de frågor som ges, kanske du måste läsa lite på HEL och/eller hemma också. Vi inleder arbetsområdet med en föreläsning av den tidsepok klassikern tillhör.

Innehåll

 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa ett förutbestämt antal sidor i veckan, till fredagarna
 • besvara reflektionsfrågor som tillhör avsnittet skriftligt
 • diskutera din bok i grupp. Tänk på att det är väldigt viktigt att ha hunnit läsa det antal sidor som står angivet till varje vecka! 
 • du kommer få tid att läsa på lektion och hel, hinner du inte? Är frånvarande? Sjuk? Då får du läsa hemma.

Fredag 16/10 (v42) läst till sid 75 (LL fram till sid 37)

Fredag 23/10 (v43) läst till sid 149 (LL fram till sid 92)

Fredag 6/11 (v45) läst till sid 204 (LL fram till sid 122)

Fredag 13/11 (v46) läst till sid 224 (boken utläst) (LL fram till sid 158) klar.

Tidsplan i detalj

v.41

Ons 7/10: 

 • Genomgång inför läsning Kejsaren av Portugallien.
 • Diskutera frågor om föräldraskap
 • Se film om Selma Lagerlöf
 • Utdelning av böcker (börjat delas ut måndag v41)

fre 9/10: 

 • Utdelning av reflektionsfrågor till del 1 av boken sid 75 (LL sid 60)
 • Samtal om bokens tema
 • Ev Läsning bok

v.42

mån 12/10: 

 • Läsning av boken
 • Kort diskussion i slutet av lektionen: Hur var bokens inledning?
 • Kort introduktion Realismen och naturalismen som litterär epok.

ons 14/10: 

 • Ingen lektion (utvecklingssamtal)

fre 16/10:

Diskutera reflektionsfrågorna i grupp

 • Utdelning av reflektionsfrågor till Del 2 till s 149 (LL s121)
 • Öppna dokument i word som du döper till Läslogg Kejsaren av Portugallien. Sätt rubriken Kejsaren av Portugallien 1.0,, där du 
 • 1. Beskriver och analyserar huvudkaraktärerna.
 • 2. Vilka värderingar är viktiga i det samhälle som Klara Gulla växer upp i? Hur ska man vara för att passa in? Vad händer om man bryter mot de värderingar som råder?
 • 3. Vilka likheter och skillnader ser du mellan det samhälle som Jan och Klara Gulla lever i och det som du själv lever i?
 • 4.Dela sedan dokumentet med johan.soderstrom@borlange.se
 • Om du hinner ev. läsning boken

v.43

mån 19/10: 

 • Genomgång realismen/naturalismen som litterär epok
 • Diskussionsfrågor, vad menas med att vara synsk? Tror du på att det finns människor som kan vara synska?
 • Hur är relation mellan Jan i Falla och hans Fru gentemot Jan och Kattrina?
 • Hur är Klara Gulla som barn? Hur tror du Klara Gulla påverkas av att ha Jan som pappa?
 • Vad menas med att Jan och Kattrina är i stark beroendeställning till sin husbonde (Erik och senare Lars Gunnarsson)
 • Hur påverkar det människor att vara i stark beroendeställning till andra?

ons 21/10:

 • Kort diskussion i slutet av lektionen: Hur kan man märka av tidsepoken i det som händer, sägs och beskrivs i boken?
 • Hjälpfrågor, Vad är det för slags samhälle som beskrivs? Hur ser livet ut för de flesta som människor som beskrivs i boken? Religion? Teknik? Yrken mm Hur ska man vara för att passa in? Hur ska man inte vara? Vilka värderingar är särskilt viktiga? Vilka möjligheter har människor att 

fre 23/10:

Diskutera reflektionsfrågorna i grupp

 • Besvara reflektionsfrågorna enskilt till Del 2 skriftligt i ditt dokument som heter Kejsaren av Portugallien sätt rubriken 2.0, dela sedan med johan.soderstrom@borlange.se
 • 1. Sätt en rubrik på avsnittet som du tycker fångar in vad hela avsnittet handlar om.
 • 2. Vem är Lars Gunnarsson? Hur är han som person och på vilket sätt skiljer sig hans värderingar från de flesta andras i byn?
 • 3. Vad är problemet med den röda klänningen som Klara Gulla har på sig i kyrkan? Hur reagerar prosten? Finns den inställningen kvar idag?
 • 4. Varför blir Jan egentligen galen? Hur yttrar sig hans galenskap? När bryter galenskapen ut på allvar?
 • Utdelning av reflektionsfrågor till Del 3 skall besvaras v45.
 • Läs boken

v.44 Höstlov

v.45 

mån 2/11:.

Genomgång nationella prov del A leda samtal och delta i samtal, få matris gå igenom matris, titta på text.

 

ons 4/11: 

 •  Klara Gulla reser till Sthlm? Varför gör hon detta? Vad skall hon göra i Stockholm? Vad som händer med Klara Gulla i Stockholm sägs inte rakt ut. Hur får läsaren kunskap om hur det går för henne? Hur får Jan och Kattrina veta vad Klara Gulla gör? Varför hör inte Klara Gulla av sig till sina föräldrar? Har man som barn ett ansvar att höra av sig till sina föräldrar?
 • Jan och galenskap, varför blir han galen? Hur yttrar det sig? (Vad gör Jan som är galet?) Har du träffat en person som beter sig galet? Hur då?
 • Diskutera reflektionsfrågorna i grupp (v43)
 • Läsa bok

 

fre 6/11:

 

 • Besvara reflektionsfrågorna enskilt till Del 3 skriftligt i ditt dokument Läslogg Kejsaren av Portugallien, skriv rubriken Kejsaren av Portugallien 3.0
 • 1. På vilka sätt bryter Jan mot de oskrivna regler som  genomsyrar livet i det lilla samhället? Hur reagerar omgivningen på Jans galenskap?
 • 2. Vad är det som händer på husförhöret? Hittar Jan bara på eller har han verkligen en övernaturlig förmåga?
 • 3. Vad är det som händer med Lars Gunnarsson under avsnittet? Varför blir hans situation svårare och svårare ju galnare Jan blir?
 • 4. "Det fjärde budet är ett strängt bud" varnar prästen församlingen under husförhöret. Hur lyder det fjärde budet?
 •  
 • Utdelning av reflektionsfrågor till Del 4 av boken (till fre v46)
 • Läs boken

 

v.46

 

mån 9/11: 

 • Läsning av boken
 • Kort diskussion i slutet av lektionen

 

ons 11/11: 

 

 • Läsning av boken
 • Diskutera frågorna i grupp (del 4)

 

fre 13/11:

 • Skrivuppgift om Boken i digiexam.
 •  

 

 

 

Examination och Bedömning

 1. Dina muntliga och skriftliga reflektioner utifrån de givna reflektionsfrågorna (3-4 st/vecka)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Betygsmatris Läsprojekt

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförstå
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Bedöms utifrån de skrivna reflektionsfrågorna
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om & bearbeta text
Bedöms ev. utifrån de skrivna reflektionsfrågorna.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Bedöms ev. utifrån den muntliga diskussionen i grupp.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.