Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaveckor barns integritet v.42-43

Skapad 2020-10-12 15:23 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Att tidigt börja jobba med barns integritet hjälper dem att sätta ord på sina känslor och på så sätt våga berätta om egna upplevelser.

Innehåll

 

 

 

 

Syfte/Mål:                                                                                                                                                     

Vi vill att barnen lär sig visa omtanke och bry sig om varandra. Att respektera varandra och få förståelse för innebörden av orden Nej!, Stopp!,Sluta! etc.                                                                                                                                                  

 

När:

Under veckorna 42 och 43 på våra samlingar och i mindre grupper.

 

Metod:

*Brev från Bamse om Att vara en bra kompis.

* Samtalskort (Bamse)

*Sånger och ramsor som berör ämnet t.ex. Bamses Kompissång, Kännavisan, Du är så fin, Flätan, Vem knackar på min rygg etc.

*Flanosagor

*Kompisböcker

*Pollyglutt

*Vem räddar Alfons Åberg

*Arbetsblad i ämnet

*Skapande aktiviteter

 

 

 

Dokumentation:

*En gemensam utställning i korridoren utanför köket där alla avdelningar visar på vad vi har jobbat med.

*Lärloggsinlägg i UNIKUM

 

 

 

 

 

Analys och reflektion:

Bra med extra fokus på ämnet! Barnen vet precis hur man ska vara mot varandra när vi pratar i våra samlingar. Svårigheterna är att komma ihåg i praktiken hur man ska göra. Vi får påminna och jobba vidare i ämnet hela tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: