Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter

Skapad 2020-10-12 15:24 i Blästadsskolan GRS Linköping
Ämnesområdet vardagsaktiviteter
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.

Innehåll

Beskrivning om arbetsområdet:

Du kommer att utveckla kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

Du kommer att utveckla kunskaper om din närmiljö.

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser och rumslig medvetenhet.

Du kommer att ges förutsättningar för delaktighet i samtal om vardagsliv och samhälle.

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp.

Enkla vardagsbegrepp som exempelvis rör

toalettaktiviteter, köksaktiviteter, påklädning,

olika instanser i samhället och begrepp kopplat till området.

 

Du kommer att lära dig genom att:

Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön.

Undersöka närmiljön.

Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Vi kommer också att arbeta med ord, begrepp och tecken eller bilder och dokumentera våra upplevelser.

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Rutiner vid inköp.
  VAA  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: