Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2020-10-12 15:51 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Det sägs att den som träffas av sjöns blick blir märkt för livet. Det sägs att vattnet har två ögon, ett gott och ett ont. Det goda ögat är ljust och glittrande, dess kraft lagras i dig som en pärla. Det onda ögat är kallt och svart, om det får syn på dig är du bortom all räddning. Men allt det där är bara sagor, och sagor tror vi inte på."

Innehåll

Syfte 

I läsningen kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att

• formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er

• läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet 

• använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

• ta ställning i etiska dilemman som handlar om att ”respektera andra människors egenvärde” och att ta avstånd från kränkande behandling

Läsningens upplägg

Undervisningen är lärarledd och arbetet sker i helklass. Du får påverka genom ditt eget tänkande i samtal om innehållet och i ditt eget skrivande. Du får ta din del av det gemensamma ansvaret för en god lärandemiljö.

Bedömning:

1. Din läsförmåga: den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifterna.

2. Din skrivförmåga i de resonerande och argumenterade texter du skriver till i dina läsloggar och i slutskrivandet

3. Din muntliga förmåga när du gör inlägg i samtal, för diskussioner vidare och/eller sammanfattar/drar en slutsats.

4. Din språkliga förmåga: hur du använder korrekt språkbruk i ditt skrivande. 

Uppgifter

 • Boksamtal

 • Läsloggar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: