Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och Decimaltal

Skapad 2020-10-12 17:43 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Vad är 1/5 av 20? Hur gör man för att ta reda på det? Vad har bråk, decimaltal och procent för koppling till varandra? Hur gör man när man dividerar med stora tal så som 100 och 1000? Svar på dessa frågor kommer du att få när vi är klara med arbetsområdet.
Grundskola 5 Matematik
I detta avsnitt kommer du att få bekanta dig med tal i bråkform, och lära dig hur du använder sambandet mellan bråktal-decimaltal och tal i procentform. Du kommer även att få lära dig dividera med stora tal.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 •  jämföra delar av olika helheter
 •  använda samband bråk-decimal-procent
 •  förkorta och förlänga bråk
 •  dividera med stora tal
 •  använda strategier vid problemlösning
 •  räkna med överslag och avrundning av decimaltal
 •  avgöra om dina uträkningar är rimliga

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar där vi går igenom olika begrepp och metoder
 • individuellt arbete utifrån arbetsschema
 • ha diskussioner
 • ha läxor i Prima Formula 
 • laborativt i grupp /aktiviteter

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara delaktig i klassrumsdiskussioner och gruppövningar
 • Genom att välja lämpligt sätt och metod att lösa problem med
 • Genom att tala om hur du har tänkt (i tal, skrift och handling)
 • Genom att använda begrepp inom arbetsområdet
 • Bedömningsuppgift/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: