Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 3

Skapad 2020-10-12 22:19 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
De tre religionerna kristendom, judendom och islam är syskonreligioner och har mycket gemensamt. Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader? Du ska få veta lite om deras viktigaste texter, högtider och traditioner. Vi kommer repetera kristendomen och islam och titta närmare på judendomen. Vi kommer även titta närmare på några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:.

 • Abrahams släktträd
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
 • Ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Jämföra likheter och skillnader

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på berättelser.
 • Läsa berättelser.
 • Återberätta
 • Titta på filmer.
 • Arbeta i Boken om SO.
 • Rita upp delar av Abrahams släktträd.
 • Lära mer om några platser för religionsutövning.
 • Samtala och jämföra

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 

 • Du kan ge exempel på högtid, symbol och central berättelse inom kristendom, judendom och islam.
 • Du kan jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Du kan ge exempel på platser för religionsutövning och koppla ihop med religioner som utövas i närområdet.
 • Du kan återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: