Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt och emotionellt 2020

Skapad 2020-10-12 22:50 i Förskolan Eken Östhammar
Fokusområde socialt och emotionella lärande. Känslor, konflikthantering och hur man är en bra kompis.
Förskola
Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. I augusti och september ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar socialt och emotionellt lärande.

Innehåll

Syfte:

Se läroplansmål längst ner på planeringen.


Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få möjlighet att lära sig att känna igen olika känslouttryck - Glad, Ledsen, Arg och Rädd samt övriga känslouttryck som t ex neutral.
 • Att barnen ska få ta del av strategier för att lösa konflikter.
 • Att barnen ska få prata om hur man är en bra kompis.

 

Aktivitet/metod

 • Prata om olika känslouttryck tex med hjälp av böcker, lärplattan och känslokort.
 • Visa känslorna med ansiktsuttryck.
 • Prata om känslor i olika situationer, bilder i böcker.
 • Pedagogerna namnger känslor som vi ser hos barnen "Jag ser att du är ledsen, vad är det som har hänt".
 • Pedagogerna hjälper barnen i vardagen att lösa konflikter genom att både föreslå lösningar och att framförallt låta barnen själva komma fram till lösningar. 
 • Skapa en kompissol tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis.
 • Genom temat Bamse belysa olika händelser som handlar om känslor och bemötande.

 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi har i år valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Augusti och september ska vi fokusera på läroplansmål som behandlar socialt och emotionellt lärande.

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • på och efter läsvila för de äldre barnen
 • genom spontana samtal och aktiviteter över hela dagen när tillfälle ges.

Aktiviteterna sker således i både storgrupp men oftast i smågrupper för att främja samtalet.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).


Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

 • Varför blev det som det blev?
 • Vad lärde jag mig?
 • Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
 • Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
 • Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
 • Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.          

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: