👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-10-12 22:39 i Ättekullaskolan Helsingborg
Vi kommer nu att arbeta med kroppen, hur den fungerar, vilka kroppsdelar vi har och vad vi behöver för att må bra.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vilken är den största muskeln i kroppen? Varför måste man äta? Hur stor är en magsäck? Hur kan man känna olika smaker? Hur blir det bajs av maten vi äter? Varför är det viktigt att motionera? Hur många timmar behöver vi sova? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på under arbetet med kroppen...

Innehåll

KONKRETISERADE MÅL

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • berätta och förklara hur några delar av människokroppen fungerar
 • förstå vad du behöver för att må bra
 • kunna berätta om våra sinnen och deras funktion
 • kunna söka information från olika källor

ARBETSSÄTT

Målen ovan kommer vi att uppnå genom att:

 • samtala om kroppen
 • läsa faktatexter
 • skriva egna texter och bearbeta dem på ett enkelt sätt
 • titta på film och bilder
 • göra experiment med våra sinnen
 • i bild lära oss kroppens proportioner 

BEDÖMNING

Du ska kunna:

 • namnge några kroppsdelar och berätta om deras funktion
 • berätta vad du behöver för att må bra
 • namnge våra sinnen och deras funktion
 • söka information från olika källor

Vi kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • deltar i samtal vi har tillsammans
 • utför experiment
 • engagerar dig i arbetsområdet t ex genom att göra ditt bästa i bilder och texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3