Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ankaret 6/10-2020

Skapad 2020-10-13 07:33 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
planering 6/10-2020

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Vi fortsätter med kroppen och dess delar och funktioner.  Barnen kommer att få stort flytande då dom kommer att ha frågor kring deras nya kroppsdelar.

Vi undervisar i språk, då vi har diskutioner,frågeställningar och reflektioner kring böcker och filmer. Vi kommer att undervisa i matematik. Vi undervisar i IKT genom att vi låter barnen använda olika sorters sökmotorer. 
Kommunikation genom att barnen får förmedla sina erfarenheter och upplevelser  med hjälp av olika uttrycksformer.

Var

(rum, plats, situation)

Inne på Ankaret, i stora rummet, samt i skaparrummet.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Barnens inflytande styr oss i hur vi gör. Barnen bestämmer vilka arbetsmetoder vi ska använda oss av.

När

Tid för genomförande

I grupper på fm. Samt få in undervisningen på olika sätt i vardagen, (Pussel,böcker m.m.Samt genom att barnen kan läsa deras egna böcker om kroppen som varje grupp dokumenterar i.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Barnens roll i detta är att komma med idéer och frågor för att driva detta projekt vidare. Vår roll är att tillsammans med barnen utforska och undervisa på olika sätt och med olika material för att få svar på sin nyfikenhet.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: