Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Normer & värden

Skapad 2020-10-13 08:42 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola F
Hur kan jag lära mig samspela med mina kamrater?

Innehåll

Lärmål

Eleverna ska få verktyg för att kunna samspela med sina kamrater i ett socialt sammanhang.

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas:

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Centralt innehåll:

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.Konkretisering:

Eleverna ska få tillfälle att samspela med sina kamrater dels i styrda aktiviteter men också i den fria leken, för att stärka elevernas självkänsla så att de kan interagera med sina kamrater på ett konstruktivt sätt. 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts.

Lärmålet kommer utvärderas kontinuerligt över hela terminen.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig:

     Genom att eleverna kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt

     Eleverna använder individuella strategier för att lösa konflikter

     Eleverna kan kommunicera med sina kamrater på ett konstruktivt sätt

 

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?:

     Eleverna är medvetna om vilka strategier de behöver använda för att kunna interagera med sin kamrater på olika sätt

     Eleverna använder ord och begrepp som relaterar till en god självkännedom

 

 

 

 

Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

Eleverna kommer få delta i planerade aktiviteter som syftar till att utveckla deras samarbetsförmåga

Eleverna kommer att leka fritt och på så vis få tillfälle att själva öva sin samarbetsförmåga

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: