Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, vanligt vatten

Skapad 2020-10-13 09:17 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Vattenmolekyl, vattnets olika former, vatten som lösningsmedel, krestslopp. Luft och hur människan kan påverka vatten och luft.
Grundskola 4 Kemi
Under 3 veckor kommer vi att arbeta med Vatten i Kemi, Svenska och Matematik

Innehåll

TEMA

Vatten

Du ska lära dig att : Vatten finns i flytande form, som fast och som gas. Vattnet cirkulerar runt, runt: avdunstar från haven och bildar moln som regnar. Det finns väldigt mycket vatten på jorden, men vattnet ska användas av många och till många olika saker. Vi människor behöver vatten, men det gör alla djur och växter också. Naturen behöver vatten för att vi ska få mat - och vanligt sötvatten är faktiskt vårt viktigaste livsmedel. Vatten är superviktigt!

BEGREPP

Vi kommer att fokusera på dessa begrepp under arbetsområdet: 

grundvatten, sötvatten, saltvatten, kretslopp, flytande, fast, gas, ånga, avdunsta, kondensera, vattenmolekyl,

Vi går igenom vissa begrepp i taget med bildstöd , olika program och filmer samt genom olika experiment.
Vi skriver upp orden på tavlan och bilderna till begreppen klistras i projektboken.

 Låter eleverna gissa – vad betyder orden, har de hört dem förut? Finns det ord som kan betyda flera saker?
 Hur kan orden och bilden ge en ledtråd till vad filmen  ska handla om?

Andra övningar, för att lära och förstå orden i ett sammanhang, kan vara att eleverna

 sätter in orden i meningar
 associerar till dem (”Vad tänker du på när du hör ordet saltvatten?”)

 sorterar orden i bokstavsordning
 sorterar begreppen i storleksordning

Fundera och jämför med hjälp av ett Venn-diagram

Vad är typiskt för vatten i Sverige jämfört med ett land med torka, och vad är gemensamt?

Experiment

Vi gör olika experiment med vatten : t.ex.  tillverkar  vi  vattnets kretslopp med hjälp av vas, färgad vatten och isbitar. 

Under experimentens utförande kommer vi att arbeta utifrån: Hypotes, Genomförande, Resultat, Slutsats och Förklaring.

Vi fotar alla experiment och klistrar foton senare i projektboken samt skriver tillsammans gemensam text om experimentet.

 

MÅL

Du ska kunna ...

 • Förklara vilka atomer en vattenmolekyl består av
 • med hjälp av stora siffror berätta hur många vattenmolekyler som finns i en vattendroppe
 • redogöra för vattnets/ vattenmolekylens kretslopp i naturen med hjälp av experiment och bilder.
 • förklara vattnets olika faser med speciella ord: avdunstning , vattenånga, kondensering, flytande,
 • diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och hur vattnet används i olika länder; varför det är bättre att dricka kranvatten än att köpa vatten i en flaska.

LGR 11

Syfte:

Använda kunskaper          Beskriva           Använda begrepp            förklara

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

-        du kan diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och hur vattnet används.

-        du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat.

-         du kan dokumentera undersökningar i text, bild och muntlig redovisning. 

-     du kan använda ord och begrepp i rätta sammanhang; t.ex. när du förklarar vattnets kretslopp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Arbetsområde Vatten och Luft

Godtagbara
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Mer än godtagbara
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
kan förklara vilka vattnets tre former är.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
kan redogöra för vattnets/vattenmolekylens kretslopp i naturen.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
förstår vad som menas med att vatten är ett lösningsmedel
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
kan förklara var vattnet i kranen kommer ifrån.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: