Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsetest

Skapad 2020-10-13 10:04 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Standardiserat läsförståelsediagnos för alla årskurs 4:or. Små korta texter med frågor till. Eleverna har 35 minuter på sig. Maxpoäng är 80.

Innehåll

Läsförståelsetest

Varje år genomförs i samarbete med elevhälsan en kartläggning på elevernas läsförståelse. Vi använder ett standardiserat test och alla elever får vid testtillfället samma förutsättningar.

Eleverna har 35 minuter på sig att läsa korta texter (som blir längre och längre senare i häftet) och sen svara på frågor där varje fråga har 4 alternativ.

Av resultatet kan vi fånga upp de elever som vi behöver hjälpa/stötta/peppa kring läsning och läsförståelse.

Specialpedagogerna och jag som lärare är speciellt uppmärksamma kring elever som hamnar på Stanine 1-3. (Dvs får mellan 1- 29 rätt på testet. Maxpoäng är 80). Hamnar man på stanine 1, 2 eller 3 behöver vi tillsammans lägga upp en plan kring stöd vilket i de flesta fall redan har gjorts tillsammans med mentor och specialpedagog. Några av er kommer Pernilla att ta kontakt med via telefon eller mail inom kort.

Översättning av råpoäng till stanine-värde baserat på elevens årskurs, detta gäller för årskurs 4:

0-20 p = Stanine 1

21-25 p = Stanine 2

26-29 p = Stanine 3

30-36 p = Stanine 4

37-43 p = Stanine 5

44-51 p = Stanine 6

52-57 p = Stanine 7

58-65 p = Stanine 8

66 - 80 = Stanine 9

Uppgifter

  • Läsförståelsetest

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: