Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärnan & Nervsystemet

Skapad 2020-10-13 10:41 i Spängerskolan Kristianstad
Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - Diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör kroppen och hälsan - Planera och genomföra systematiska undersökningar - Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
Grundskola 9 Biologi
Din hjärna innehåller ungefär hundra miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Tillsammans med övriga nervsystemet styr hjärnan hela din kropp.

Innehåll

Vad ska du lära dig mera om?

 

1.     Vad är centrala- och perifera nervsystemet? Vad består det av? Hur samarbetar de två delarna?

2.     Hur fungerar våra reflexer?

3.     Hur ser en nervcell ut? Vad består den av? Hur fungerar en nervcell? Hur går signalerna från våra sinnen, genom   kroppen och mellan nervcellerna?

4.     Vad består hjärnan av? Vilka funktioner har de olika delarna?

5.     Vad består storhjärnan av? Hur är den indelad? Centra och lober?

6.     Vad är ett hormon? Vad har det för olika funktioner? Ge några exempel. Hur transporteras hormonerna i kroppen?

7.     Hur fungerar vårt minne?

8.     Vad är det för skillnad på våra två hjärnhalvor?

9.     Hur fungerar det autonoma nervsystemet? Vad består det av?

10.  Hur påverkas hjärnan och vår hälsa av hjärnsjukdomar och hjärnskador?

11.  Hur fungerar hjärnan tillsammans med våra sinnen?

 

Undervisning och redovisning av kunskaper

Genomgångar, filmer, diskussioner och arbetsuppgifter.

Dina kunskaper om hjärnan och nervsystemet redovisas genom ett skriftligt prov.

Hur de olika sinnena fungerar redovisas genom ett mindre grupparbete.

 

Bedömning

Du bedöms efter:

 • Hur goda kunskaper du visar om nervsystemet, hjärnan och dess olika funktioner och kan förklara olika samband med hjälp av fakta, begrepp och teorier.
 • Hur väl du för resonemang om hjärnan och nervsystemet, muntligt och skriftligt.
 • Din förmåga att granska information och skapa texter efter syfte.
 • Din förmåga att diskutera och ta ställning i olika frågor.

Uppgifter

 • Hjärnan & nervsystemet

 • Våra sinnen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Biologi -Nervsystemet

Förmågor som ska bedömas

Insats krävs
E
C
A
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda biologins begrepp och modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
Du har grundläggande kunskaper om nervsystemet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om nervsystemet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om nervsystemet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Samtala och diskutera olika frågor muntligt och skriftigt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: