Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Bild - Måla som Romero Britto

Skapad 2020-10-13 11:11 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 8 Bild
Vi provar på att måla med hjälp av kubism, popkonst och graffiti med hjälp av Romero Brittos berömda konstverk.

Innehåll

Pedagogisk planering - Romero Britto

Syfte

Att lära dig:

-kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

-analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

 

Centralt innehåll

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder

-Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel installationer.

-Presentationer av eget bildskapande

-Former, färger, bildkompositioner, samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande

-Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

-Samtida konst och dokumentärbilder, samt konstverk från olika tider i Sverige, Europa och världen. Hur bilderna är utformade och vilka budskap de har.

Arbetsform

Diskussion: Vem är Romero Britto? Vad är popkonst och kubism? Hur målar man som Romero Britto?

Vi tittar på hans bilder och försöker återskapa hans verk eller med hjälp av hans målningar skapa egna konstverk.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Åk 8 Bild - måla som Romero Britto

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: