Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition Åk 7

Skapad 2020-10-13 11:32 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Kroppen är skapad för rörelse och kondition är en förutsättning för att kunna röra på sig. I detta arbetsområdet djupdyker vi i vad kondition är, hur den kan tränas och varför en god kondition är livsviktigt att sträva efter.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna följande efter att vi avslutat detta arbetsområdet:

Vad kondition är

Vad som händer i kroppen när du tränar kondition

Hur du kan träna din kondition

Vilka effekter träning och rörelse har på kroppen och hälsan

 

Begrepp som är centrala inom detta arbetsområdet:

Puls

Vilopuls

Arbetspuls

Maxpuls

Pulszon

Slagvolym

Lågintensiv träning

Medelintensiv träning

Högintensiv träning

 

Undervisningen

Praktiskt kommer du att få genomföra olika träningspass med olika intensitet som ligger i olika pulszoner. Du kommer att praktiskt få lära dig hitta din puls och uppleva din arbetspuls på olika nivåer. 

Teoretiskt kommer vi att jobba med vad som händer i kroppen när du tränar, förslag på hur du kan träna för att öka din kondition samt hur träning och rörelse påverkar kroppen och hälsan. 

Du kommer att få ta del av film baserat på forskning, diskussioner, arbete med frågor, praktiskt uppleva konditionsträning på olika sätt, läsa texter och planera, genomföra och utvärdera din egen insats i skoljoggen. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

Hur du utifrån dina förutsättningar tar dig an de praktiska momenten under lektionerna. 

En planering och förberedelse inför skoljoggen

En utvärdering av din insats under skoljoggen

Ett skriftligt prov som handlar om de konkretiserade målen

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 7-9

0
Du har ännu inte gjort den här delen, alt. du har ännu inte nått lägsta kunskapsnivån.
1
2
3
Planering av fysisk aktivitet
Hur du planerar konditionsträning
Jag kan på ett i HUVUDSAK fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Jag kan på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Jag kan på ett VÄL FUNGERANDE sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Utvärdering av fysiska aktiviteter och andra hälsobringande faktorer
Hur du kan resonera om hur konditionsträning påverkar din kropp och din hälsa
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra ENKLA och TILL VISS DEL underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra UTVECKLANDE och RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra VÄLUTVECKLANDE och VÄL underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

Dessa delar är inte betygsgrundande på så sätt att de inte är specificerade i kunskapskraven. Dock finns de med underliggande som del av kunskapskraven. Genom att delta fysiskt kommer du att få ökad förståelse för hur konditionen kan påverka din kropp och hälsa samt en ökad förståelse för hur du ska träna upp din egen kondition.
0
Du har ännu inte gjort den här delen, alt. du har ännu inte nått lägsta kunskapsnivån.
1
2
3
Fysiskt deltagande
Du gör ibland ditt yttersta för att genomföra aktiviteterna. Du behöver utnyttja lektionstiden bättre. Fundera över din egen insats under lektionerna och vad du kan förbättra.
Du gör ofta ditt yttersta för att genomföra aktiviteterna. Du utnyttjar ofta lektionstiden för ändamålet. Utmana dig själv även när det är tufft.
Du gör ditt yttersta för att genomföra aktiviteterna. Du tar vara på lektionstiden och utnyttjar den till fullo.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: