Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande Rörelse 7-9

Skapad 2020-10-13 11:25 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Idrott och hälsa
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi arbetar med förmågorna främst i ”praktisk form”. Genom samtal vid samlingar och genomgångar kommer vi även återkommande att beröra hur vi förebygger risker i olika aktiviteter, undvikande av skador, vikten av uppvärmning samt resonera runt ämnet hälsa och livsstil. Aktiviteter vi bland annat kommer att genomföra under perioden: • lekar och bollekar • styrka och kondition • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll) • redskapsövningar • simning/livräddning • skridskor/isvett • racketsporter • samarbetsövningar • vinteridrott/friluftsliv

Innehåll

 

Undervisning

Vi arbetar med gymnastikredskap i olika former där vi tränar motoriska färdigheter som att klättra, hänga, hoppa och springa.
I bollspel kommer vi att träna på tekniska färdigheter, spelförståelse, regler och samarbetsförmåga.
Lekar i olika former förekommer som uppvärmning, för att träna samarbete och för att röra sig på ett allsidigt sätt.
Vi kommer att genomföra någon vinteridrott om vädret tillåter.Bedömning

Under den här perioden varvas olika aktiviteter och därför görs en fortlöpande bedömning genom observation på elevernas anpassning av rörelserna till de olika momenten under lektionerna.

Uppgifter

 • Redskapsgymnastik

 • Bollsporter

 • Friidrott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Områdesmatris hälsa och idrott åk 7-9

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanens del ett och två och är ämnesövergripande. De ämnesövergripande målen är ej betygsgrundande.
Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
E
C
A
Ansvarstagande
Deltar inte i alla moment och har ej rätt personlig utrustning. Visar inte intresse för att vilja utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning.
Samarbete / regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn til kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt, vara ödmjuk och lösa konflikter.
Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka / spela självständigt.

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter.

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
E
C
A
Boll och nätspel
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika spelen.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Redskapsgymnastik
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt och behärskar de sammansatta motoriska grundformerna rotera, stödja, balansera, hänga och hoppa.
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav de olika aktiviteterna kräver.
Visar en god teknik i olika moment och har en god kroppskontroll.
Rörlighet
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter egen förmåga under hela lektionen.
Genomför rörlighetsövningar väl med god kroppskontroll och bra teknik.
Deltar aktivt under hela lektionen och utför rörlighetsövningar relativt väl.
Styrka
Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Kondition / uthållighet
Orkar inte delta i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Lekar
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika lekarna samt förstår lekens uppbyggnad och idé
Visar en mycket god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.
Har en god kroppskontroll och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika lekarnas uppbyggnad och idé.

Hälsa och livsstil

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
E
C
A
Reflektion och utvärdering
Du kan göra vissa enkla reflektioner om din träning. Till exempel om kost och sömn.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost och sömn kan påverka din hälsa.
Kroppsideal
Du kan förklara enkelt och till viss del hur samhällets kroppsideal kan påverka människan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur samhällets kroppsideal kan påverka människan.
Du kan förklara utvecklat och relativt väl underbyggt hur samhällets kroppsideal kan påverka människan.

Säkerhet

Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav
E
C
A
Förebygga skador Uppvärmning
Du har svårt att på ett fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Du kan på ett relativt väl sätt förebygga skador genom fysiska aktiviteter, i detta fall din egen uppvärmning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: