Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halloweenpyssel

Skapad 2020-10-13 12:17 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 9
Inför halloween och höstovet får eleverna göra olika monster av toarullar.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Eleverna får träna sig i att skapa både efter egna förslag och av pedagogen framtagna förslag
 • Eleverna får möjlighet att skapa på olika sätt, med olika metoder och material
 • Eleverna får möjlighet att träna sig på att mäta, räkna och prova olika metoder för att nå bästa resultat.

 

Metod

Under de veckorna 42-44 plockar pedagogerna tillsammans med eleverna fram material och förslag på olika halloweenpyssel. 

Sedan får de elever som vill möjlighet att skapa både efter de förslag som finns men också andra pyssel som de själva kommer på.

 

Utvärderingsmetod 

Observation i verksamheten

Samtal med elever

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Eleverna får träna sig i att skapa både efter egna förslag och av pedagogen framtagna förslag Eleverna får möjlighet att skapa på olika sätt, med olika metoder och material Nulägesbeskrivning: Målet är uppnått när:
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin: Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: