Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4 - Att arbeta med teknik

Skapad 2020-10-13 12:43 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Teknik
Att arbeta med teknik handlar ofta om att kunna se möjligheter och lösa olika slags problem. Problemlösningen kan ske antingen genom att man gör helt nya uppfinningar eller genom att man vidareutvecklar en produkt som redan finns. Det kan också handla om att komma på hur man kan använda saker som redan finns på nya sätt.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 34 - 52

Vad ska jag lära mig?

Mål

 • Veta vad teknik är
 • Känna till olika tekniska arbetssätt
 • Kunna dokumentera teknikarbete

Viktiga ord och begrepp

 • teknik
 • tekniskt system
 • komponent
 • teknisk läskunnighet
 • symboler
 • skiss ritning
 • sprängskiss
 • modell
 • 3D
 • uppfinning
 • patent

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att få:

- arbeta utifrån Gleerups Teknik 4 - 6

- göra skisser och konstruera tekniska lösningar utifrån dina skisser

- samtala om teknik och tekniska lösningar

- söka fakta om tekniska system och skriva egna faktatexter

Hur kan jag visa mina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

- deltar i muntliga och skriftliga uppgifter under lektionstid

- utifrån din förmåga att samtala om teknik och tekniska lösningar

- din förmåga att göra en skiss och konstruera efter den

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: