👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex- och samlevnad åk 8 HT20

Skapad 2020-10-13 12:46 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Biologi
Alla som går i skolan har rätt att få kunskap om den egna kroppen, sexualitet och rättigheter. Det ger bra möjligheter att välja hur man vill leva, och hur man kan hålla sig frisk och nöjd. Därför är sex och samlevnad obligatoriskt i skolan.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven:
(När du har arbetat med detta arbetsområde ska du kunna berätta om)
 • Mannens och kvinnans könsorgan
 • Könsidentitet
 • Varför kvinnor får menstruation
 • Oönskad graviditet
 • Könssjukdomar
 • Preventivmedel
 • Respekt och Kärlek, vad innebär det?
 
Begreppsordlista
 • Könsorgan (kvinnans och mannens)
 • Menstruationscykeln
 • Graviditetstest
 • Abort
 • Könssjukdomar
 • Preventivmedel
 • Sexualitet
 • Jämställdhet
 • Våldtäkt, otillåten sex
 
Arbetssätt:
 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Film (Studi.se och SLI)
 • Arbetsblad/Instuderingsfrågor
 • Informations text (UMO och 1177)
 • Test
 • Argumentationsuppgift

 

Anatomi

 

1. Snoppen, https://www.umo.se/kroppen/penisen-och-pungen/penisen-och-pungens-delar/

 Snippan, https://www.umo.se/kroppen/snippan/snippans-delar/

https://www.1177.se/Dalarna/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/konsorgan-och-fortplantning/konsorgan-och-fortplantning/

 

2. Mens, https://www.umo.se/kroppen/mens/Om-mens/

 

3. Könssjukdomar, https://www.umo.se/sex/konssjukdomar/om-du-fatt-en-konssjukdom/

4. Preventivmedel, https://www.umo.se/sex/skydd-mot-konssjukdomar/sakrare-sex/

5. Graviditet, https://www.umo.se/kroppen/graviditet/

6. Rätten till min kropp, https://www.umo.se/sex/film-du-bestammer-over-din-kropp/

 

 

Filmer:

 
UR skola: Sex på kartan, https://urskola.se/Produkter/161302-Sex-pa-kartan (på olika språk)
 
SLI: Sexbyrån: Vad händer med kroppen i puberteten? https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=UR212078 Studi.se: Könsidentitet, https://app.studi.se/l/koensidentitet
 
SLI: Kondomfilmen, https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=V%207174

 

 
 

 

Bedömning:
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Laborationer
 • Argumentationsuppgift

  

Varför sexualkunskap i skolan?

https://www.umo.se/sex/sex-och-samlevnad-i-skolan/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi samlevand

E
C
A
Samtala och diskutera
Under lektioner Ev. samarbete med svenska
.Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Under lektioner Ev. samarbete med svenska
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information & anpassa framställning
kondomlabb/inlämningar
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
.Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
kondomlabb
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
laborationer
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Redovisa laborationer
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Resultat kondomlabb
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Test anatomi
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Teorin
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.