Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utmaning: Samling

Skapad 2020-10-13 13:15 i 223931 Förskolan Torget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Syftet med samlingarna är att skapa en gemenskap och ett lugn inför kommande övergång, i det här fallet lunchen eller mellanmålets. Samlingen är också ett bra tillfälle för undervisning inom olika områden som språk, matematik, natur, värdegrund olika estetiska processer m.m.

Innehåll

 

Samling

  VAD?

Samlingen före lunch och före mellanmålet.

 

VARFÖR? 

Syftet med samlingarna är att skapa en gemenskap och ett lugn inför kommande övergång, i det här fallet lunchen eller

mellanmålets. Samlingen är också ett bra tillfälle för undervisning inom olika områden som språk, matematik, natur och

teknik, olika estetiska processer m.m.

 

Barnen ska få en möjlighet att i grupp göra sin röst hörd och samtidigt träna på turtagning och visa respekt för varandras

åsikter/tankar som skiljer sig mellan de olika individerna  samt få information om dagen.

 

På förskolan ges barnen förutsättningar för att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

Barnen får också möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

   HUR? 

På Bäret har vi samling i mindre grupper och en pedagog håller i varje samling.

Samlingar är varierande som t.ex.:

·       Inriktad på sång

·       Inriktad på språklekar som tex rim/ramsor, språkljud

·       Matematiska lekar (sortera, klassificera, räkna, talordning)

·       Högtider & kultur, speciella dagar, flaggor/länder

·       Muntligt berättande (tex om barnens helg, reflektioner kring utflykter/inne aktiviteter, öva turtagning)

·       Lekar (Kims lek,  samarbetsövningar)

·       Information om  en kommande händelse/ förändring som behöver lyftas i gruppen/ se vilka barn som är närvarande/frånvarande/ har födelsedag.

·       Värdefrågor - hur är man en bra kompis, kroppsgränser m.m.

 

·       VEM?

Alla barn och pedagoger på hemvisten

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: