Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel-Keyboard/Gitarr (We will rock you)

Skapad 2020-10-13 14:30 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Musik
Vi ska utveckla förmågan att använda våra kunskaper i rytmiskt ackordspel samt melodispel på Keyboard och Gitarr i vårt musicerande både enskilt och i grupp. Även lära oss skillnaden mellan ackordspel och melodispel

Innehåll

Rubrik: Ensemblespel Keyboard/ Gitarr (We will rock you

 

Syfte och förmågor - Eleven ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i ackordspel/melodispel på Keyboard/ Gitarr i sitt musicerande både enskilt och i grupp.

 

Period - V.45-48

 

Arbetssätt - Eleverna delas in i instrumentgrupper (Keyboard, Gitarr). Eleverna blir mer bekanta med ackordinstrumentet och ackordkartor. Eleverna lär sig ackordet Em med fingersättning, hur man slår an. Lära sig kunna ackordet utantill. Vi lär oss även ett oktavbasspel där vi tränar rytmspel till låten "We will rock you".Eleven övar och spelar enskilt eller tillsammans i helgrupp/halvgrupp. Eleven lär sig spela efter ett musikaliskt mönster (uppskriven melodislinga) då vi lär oss en enkel melodi på Gitarr/Keyboard. Eleven lär sig variera sitt spel, rytmiskt eller lägger till bastoner till ackordet Em (Keyboard) 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde.

 •  Eleven ska kunna följa och känna musikens puls samt musikaliska mönster tex ackordkarta, och kompmodeller.
 • Eleven ska förstå skillnaden mellan ackord och melodispel
 • Eleven ska känna till musikaliska begrepp som ackord, melodi, puls/rytm, notvärden och anslag samt musikens byggstenar såsom vers, refräng, mm.

 

Utvärderingsformer - En formativ löpande bedömning genom hela arbetsområdet. 

Vad? Eleven kan sätta fingrarna på rätt band och sträng eller tangenter. Eleven kan läsa av en ackordkarta . Eleven kan hålla pulsen och spela efter ett musikaliskt mönster och med rätt anslag.. Eleven kan variera sitt spel rytmiskt.

Hur? Eleven spelar och visar upp sina förmågor och kunskaper enskilt eller i grupp. Läraren bedömer och eleven bedömer sig själv.

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Ensemblespel åk 4-6

Centralt innehåll

 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
>>>
>>>
>>>
>>>
Ensemblespel Keyboard
Du har övat på ackordspel och lärt dig nåt ackord på Keyboard men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på instrumentet fungerar, hur man läser av en ackordkarta/tabell för att kunna bidra med nåt/några ackord till ackompanjemang i Ensemblespel
Du kan några ackord på Keyboard och deltar i Ensemblespel och bidrar med några ackord i ett ackompanjemang och byter då med viss mån av timing
Du kan några ackord på Keyboard och byter ackorden på rätt ställe med relativt god timing i Ensemblespel
Du kan några ackord på Keyboard och kan växla mellan dom med god säkerhet och timing samt med passande karaktär på ett varierat sätt i Ensemblespel
Ensemblespel Gitarr
Du har övat på ackordspel och lärt dig nåt ackord på Gitarr men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på instrumentet fungerar, hur man läser av en ackordkarta/tabell för att kunna bidra med nåt/några ackord till ackompanjemang i Ensemblespel
Du kan några ackord på Gitarr och deltar i Ensemblespel och bidrar med några ackord i ett ackompanjemang och byter då med viss mån av timing
Du kan några ackord på Gitarr och byter ackorden på rätt ställe med relativt god timing i Ensemblespel.
Du kan några ackord på Gitarr och kan växla mellan dom med god säkerhet och timing samt med passande karaktär på ett varierat sätt i Ensemblespel
Sång
Du behöver delta mer i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång
Du deltar aktivt i gemensam sång.
Ny aspekt
Ukulele
Du har övat på några ackord på Ukulele men behöver öva mer och förstå hur fingersättning på Ukulele fungerar.
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med viss mån av timing och bidra med något/några ackord i Ensemblespel
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med relativ god timing i Ensemblespel
Du kan några ackord på Ukulele och kan växla mellan dom med god timing och även på ett varierat sätt i Ensemblespel.
Ny aspekt

Ny rubrik

>>>
>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: