Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nature/Crime and In the Country/Hobbies

Skapad 2020-10-13 14:39 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 5 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket.

Innehåll

Undervisning: 

 • Vi kommer att arbeta med boken Good Stuff GOLD.
 • Vi kommer att arbeta med både Workbook och Textbook.
 • Vi kommer att titta på The grammar company.
 • Vi kommer gå igenom olika grammatiska regler.
 • Vi kommer ha muntliga diskussioner och samtal i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter.

 

Bedömningsformer:

 • Vi bedömer eleverna genom provet som finns i Good Stuff GOLD.  
 • Vi bedömer elevernas muntlighet i klassrummet. 
 • Vi bedömer elevernas skriftliga förmåga genom övningar i klassrummet.

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

 • berätta vad som händer(3e pers - s).
 • berätta vad som hände.
 • plural.
 • tidsuttryck.
 • ställa frågor med did(och svara).
 • fler dåtidsformer.
 • berätta vad de ska/inte ska göra.
 • komparera adjektiv.

 

 •  

 

 

 

 

Uppgifter

 • Create your own monster.

 • Skrivuppgift - Nature

 • Prov - Nature/Crime and Country/Hobbies

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: