👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Addition och subtraktion, v.15-19

Skapad 2020-10-13 14:53 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Addition och subtraktion 0-10 000

Innehåll

7. Addition och subtraktion

 

v.15-19

 

Arbetssätt

* Matteborgen 4B

* Utematte

* Praktisk och konkret matematik

* Genomgångar och diskussioner

* Grupparbeten 

 

Mål

* addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

* räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

* tecknet för “ungefär lika mycket”

* använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 

Begrepp

* addition

* subtraktion

* ungefär lika mycket

* fyrsiffriga tal

* fler

* färre

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6