👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten åk 3

Skapad 2020-10-13 15:36 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik NO (år 1-3)
Nu är det höst. Hur ser det ut i naturen på hösten? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är höst? Och varför blir det egentligen höst?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Årstidsväxlingar i naturen och vad som kännetecknar hösten.
 • Lövens gröna färg (klorofyll) och varför löven skiftar färg under hösten.
 • Vart tar löven vägen (nedbrytare)? 
 • Hur förbereder sig människor, djur och växterna under hösten inför vintern?
 • Läsa av termometer.

 

 • Hur ska vi arbeta?

Du ska få:

 • Studera träd i din närmiljö (utanför Birkagården) och se hur de förändras under några veckor. 
 • Titta på filmer, läsa och skriva faktatexter. 
 • Diskutera och samtala i klassrummet
 • Dokumentera och redovisa dina undersökningar i ett digitalt verktyg.
 • Vi läser av en analog termometer utanför klassrummet och tittar på det gemensamt med hjälp av: https://www.mathsisfun.com/measure/thermometer.html 

 Vad ska du lära dig?

Du ska få kunskap om årstidsväxlingar i naturen och vad som händer med växter i närmiljön under hösten.

Vad djur och människor gör för att förbereda sig inför vintern.

En termometers (analog) funktion och hur du läser av den.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Genom att delta i gemensamma samtal i klassrummet.

Genom att dokumentera dina kunskaper i ord och bild. För att göra detta används pages, papper och penna samt kameraappen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3