Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall - Slöjd

Skapad 2020-10-13 15:48 i Nya Rydsskolan Linköping
En mall som används föra att få samma struktur på planeringarna i unikum.
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Detta är en mall för att skapa planeringar i slöjd 1-6. Denna text ska ersättas med en ingresstext till arbetsområdet.

Innehåll

(Ta bort grå rubriker när du är klar)

Syfte Gå in via "Läroplan" nedan och klicka i det/de syfte/syften för arbetsområdet. Kopiera sedan syfte för arbetsområdet från syftestextens första del. Klistra in under rubriken: "Övergripande syfte från Läroplanen" nedan.

Förmågor att utveckla - Gå in via "Läroplan" nedan och hämta fraser från punkterna längst ned i syftestexten. 

Centralt innehåll - Gå in via "Läroplan" nedan och välj fraser direkt från det centrala innehållet.

Kunskapskrav - Gå in via "Läroplan" nedan och välj de kunskapskrav som ingår i arbetsområdet.

Matris - Gå in via "Matris" nedan och välj en matris till arbetsområdet. Det enklaste är att först skapa en matris i "Skolbanken" där du enkelt kan redigera och återanvända matriser.

Uppgifter - Gå in via "Uppgift" nedan och skapa minst en uppgift per moment som ska dokumenteras. Detta är far att du när du arbetar med bedömning ska kunna länka inlämningar i google classroom till Unikum.

Ingressbild - Välj en bild som symboliserar arbetsområdet. Med fördel kan du själv ta kort och infoga.

Ingress - Ersätt texten med en ingresstext till arbetsområdet.

Om planeringen - Gå till "Om planering" och välj årskurs i rullistan. Är planeringen tänkt att bara vara till en specifik årskurs välj samma årskurs i båda rullistorna. Är det ett arbetsområde som fungerar i flera årskurser välj vilket spann som planeringen är tänkt för. Koppla sedan ett eller flera ämnen till planeringen. Ta sedan bort beskrivningen. Du kan också här välja att lägga till medredaktörer om ni är flera som ska redigera planeringen.

Begreppslista - Välj de begrepp som är centrala för arbetsområdet  och skriv en kort förklaring till dem.

Inspiration - Om det finns inspirationsmaterial i form av bilder eller videos kan de infogas under denna rubriken.

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med (Kopiera in här).

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att (Skriv här). Du kommer också träna på att använda verktygen (Skriv här).

Under arbetsområdet kommer du få träna på att (Skriv här). Du kommer också träna på att (Skriv här).

När du är klar med (Skriv här) kommer (Skriv här).

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

(Skriv här)

Lektionsplanering

Att göra (Skriv här) kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

(Skriv här) 

Lektion nr. 2

(Skriv här)

Lektion nr. 3

(Skriv här)

Lektion nr. 4

Skriv här) 

Lektion nr. 5

(Skriv här)

Lektion nr. 6

(Skriv här)

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas

(Skriv här)

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

(Skriv här)

Begreppslista

Skiss: En snabbt ritad teckning. Används för att planera hur något ska se ut.

Mall: En form som används för att rita av en figur. Används för att kopiera skissen till ditt slöjdföremål.

Lind: Ett lövträd som är mjuk och lättarbetat. 

Bågsåg: En såg som ser ut som en pilbåge. Bågsågen har ett smalt sågblad och går att svänga med.

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Stämjärn: Ett skärande verktyg som används för att forma trä. Stämjärnet är platt och kan användas för att skapa platta ytor. 

Skölp: Ett skärande verktyg som används för att forma trä. skölpen är u-formad och kan användas för att skapa gropar.

Träklubba: En klubba i trä som ofta används tillsammans med stämjärn eller skölp.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

Hegnersåg: En elektrisk figursåg.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Inspiration (Extra rubrik)

(Skriv här)

Uppgifter

  • Skapa en skiss

  • Gör en/ett (Skriv här)

  • Utvärdera ditt arbete

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: