👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was machst du in der Freizeit?

Skapad 2020-10-13 15:51 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du får lära dig att berätta om vad du gör på din fritid och ställa frågor om fritiden.

Innehåll

Arbetssättet: 

  • v. 42 - 43 du arbetar med Kapitel 3 "Die Freizeit" i boken "Alles Deutsch" 7.
  • v. 45  du arbetar med rollspelet: en tysk journalist besöker Björkhagens skola och intervjuar elever på skolan. Du arbetar i par med en annan klasskamrat. En av er är en journalist, den andra är eleven. Ni spelar upp rolspelet/filma in det.
  • v. 46: det skriftliga och det muntliga proven.

Det skriftliga provet: du ska kunna skriva en intervju om fritid.

Det muntliga provet: du deltar i ett rollspel utan att förberedda dig innan. Du får instruktionen 10 minuter innan prov. Temat är fritiden.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
    M2
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2
  • Centralt innehåll
  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
    M2  4-9
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
    M2  4-9
  • Åsikter, känslor och erfarenheter.
    M2  4-9
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
    M2  4-9
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
    M2  4-9
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
    M2  4-9
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
    M2  4-9
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
    M2  4-9
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
    M2  4-9
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
    M2  4-9
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
    M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris

Lägre nivå
Högre nivå
Läsa
(att förstå innehåll och budskap i texter på tyska)
Förstår vissa delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Höra
(att förstå innehåll och budskap i talad tyska)
Förstår vissa delar och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Berätta muntligt
(att göra muntliga framställningar på tyska)
Formulerar sig enkelt, med viss tydlighet och till viss del sammanhängande. Brister i uttal/ordförråd vilket stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Samtala
(att kommunicera muntligt på tyska)
Svarar med enstaka ord på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Skriva
(att berätta och beskriva något på tyska)
Brister i ordförråd/grammatik stör förståelsen.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.

Lägre nivå
Högre nivå