Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2020-10-13 15:56 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 5 Kemi
Vad består egentligen allt av? Tar en gas plats? Kan vattenpölen bara försvinna?

Innehåll

Beskrivning:

I detta område kommer vi att lära oss om de grundläggande begreppen inom kemi. Vi tittar på ämnens tre faser och hur molekylerna rör sig i respektive fas. Du kommer att få göra laborationer och skriva en rapport. Vi lär oss också om vattnets kretslopp.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta om ett ämnes tre faser och vad som händer i övergången mellan dessa. 

- berätta om vattnets kretslopp och då använda dig utav de begrepp du lärt dig. 

- göra en enkel laboration och skriva en laborationsrapport

 

Språklig fokus: 

Att du deltar i diskussioner och försöker använda dig av de begrepp som hör till arbetsområdet.

 

Viktga ord:

hypotes, atom, molekyl, kretslopp, grundämne, fast, flytande, gas, smälter, avdunstar, kondenserar, stelnar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: