Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi

Skapad 2020-10-13 16:03 i Sörviks skola Ludvika
Grundskola 5 Kemi
Vi arbetar med aggregationsformerna och kolets kretslopp.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • aggregationsformerna - fast, flytande och gas
 • olika kemiska begrepp
 • göra laborationsrapport
 • sambandet mellan temperatur och molekylers rörelser
 • koletskretslopp 
 • att allt levande innehåller kol
 • beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet

Hur ska vi lära oss? 

 • läsa texter - via Gleerups, Studi och böcker
 • titta på film
 • diskutera
 • experimentera
 • grupparbeten
 • arbeta med kemiska ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: