Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och hälsa / Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-13 17:02 i Västanvindens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Västanvindens profilering är Livsstil och Hälsa. Vi arbetar med Livsstil och hälsa utifrån olika infallsvinklar; en lugnare vardag, hållbar utveckling, samt rörelse och god mat som en naturlig del i vardagen. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att balansera upp barnens vardag som ofta innebär långa dagar på förskolan och många sociala aktiviteter på fritiden. Genom många inslag och möjligheter till rörelse och avslappning, lugn och ro vill vi motverka den stress som vi upplever att många barn lever i, i dagens samhälle. Detta är ett långsiktigt arbete och vi känner att arbetet känns rätt i hjärtat. Glädje är ett ledord som genomsyrar och är en drivkraft i vårt arbete.

Innehåll

En lugnare vardag

Mål: Vi ska erbjuda en lugn och stressfri utbildning där barn och pedagoger mår bra och har roligt tillsammans. 

I vår undervisning ska massage, avslappningsövningar med fokus på andningen och yoga i olika former ha stort utrymme. 

Så här arbetar vi: Vid måltider spelas ofta lugn musik och detta har för många en positiv effekt på ljudnivån. Några hemvister tycker att projektorn skapar en lugn och mysig måltid, medans andra upplever den som distraherande och emellanåt stressande. Vi ser en stor positiv effekt av att gemensamt stanna upp och ”andas” tillsammans innan måltiden. Detta verktyg använder vi även vid andra tillfällen under dagen då det finns behov av att lugna ner tempot och ljudnivån, landa här och nu. 

Vi vistas mycket utomhus där barnens lek får ett större utrymme. Alla hemvister har valt att ändra sina rutiner och delar upp sig mer i smågrupper, där en grupp alltid har utevistelse direkt efter frukost. Positiva effekter med att organisera sig på detta sätt är att de sociala kontakterna minskas och det leder till bättre förutsättningar för undervisning och lek vid olika aktiviteter och projekt. Det uppstår färre konflikter och ljudnivån förbättras, vilket i sin tur leder till att pedagogerna upplever mindre stress. 

Vi lägger stor vikt på vårt värdegrundsarbete och arbetar med det på ett mångsidigt sätt, Vem är jag? Hur är en bra kompis? Vi arbetar med turtagning, känslor och vår självkänsla. Vi använder oss av olika arbetsmaterial som anpassas efter barngruppernas intressen och behov, som exempelvis Babblarna, Puffarna, Vännerna i Kungaskogen, Kompisböckerna, Vilda säjer Nej! Sandvargen, Ugglan och kompisproblemet samt Alfons kompislåda.. Vi läser även annan riktad litteratur, Ugglo och Polyglutt har ett stort och bra utbud som vi använder oss mycket av i verksamheten.

Hållbar utveckling

Mål: Barnen ska få kunskap om deras delaktighet i naturens kretslopp, samt många positiva naturupplevelser som i framtiden förhoppningsvis leder till ett varsamt förhållningssätt till vår natur och miljö.  

Så här arbetar vi: Vi vistas mycket i vår närmiljö och tillsammans lär vi oss om växter, djur och allemansrätten. På många olika sätt uppmärksammar vi det fantastiska och det vackra i naturen och det blir många undervisningstillfällen där barnens frågor står i centrum. Vi utgår från barnens egna intressen och utforskar naturen genom deras ögon. Vi ser att barnen trivs i naturen och det uppstår sällan konflikter mellan barnen när vi är på utflykt. Varje år har vi en Miljövecka på förskolan där vi fokuserar och fördjupar oss lite extra på olika miljö- och livsstilsfrågor i vardagen.

Vi arbetar medvetet mot att bli en giftfri förskola, vi köper inte in material som innehåller ohälsosam plast och vi köper färger med naturliga färgämnen. Vi återbrukar material när det går och använder oss gärna av naturens skatter i vårt skapande. Vi plockar upp skräp när vi är på utflykt, sopsorterar, släcker lampor, låter inte vatten rinna i onödan, minskar på användandet av pappershanddukar, köper närproducerad mat, serverar vegetarisk mat, lagar leksaker och böcker som gått sönder m.m. 


Rörelse och bra mat en naturlig del av vardagen

Mål: Rörelse och bra mat ska vara en naturlig del i barnens vardag. 

Så här arbetar vi: Vi har en bra utegård med kuperad terräng och en egen liten "skog" och vi upplever att barnen aktivt använder sig av gårdens stora ytor och de utmanas motoriskt på ett mångsidigt sätt. För att erbjuda andra upplevelser och utmaningar går vi iväg på promenader i vår närmiljö. Vi uppmuntrar alla barn att försöka själva vad det gäller gå, klättra, ta sig uppför backar och liknande. 

En dag i veckan har vi extra stort fokus på rörelse och avslappning, även om det är något som alltid ska finns med oss i vår undervisning. Vi bygger hinderbanor, erbjuder rörelselekar, gymnastik, tabata samt andra spännande rörelseuppdrag. Vi bjuder in till sångsamlingar med rörelselekar och rörelsesånger. Vi erbjuder yoga på olika sätt tex yogastop och yogasagor.

Mat. Vår kock lagar god och näringsrik mat från grunden samt bakar allt vårt bröd. Vi köper svenskt och gärna närproducerat och ekologiskt när det är möjligt. Minst en gång i veckan serveras vegetariska rätter. Barnen känner dofter från köket under tiden maten lagas och de kommenterar ofta att det luktar gott. Vi upplever att barnen vågar smaka på "ny" mat och att de äter många olika rätter. Matsedeln anpassas efter traditioner som vi valt att uppmärksamma och till viss del även utbildningens olika projekt. För att ge barnen möjlighet att ha inflytande över vad som serveras har de fått möjlighet att önska maträtter vid olika tillfällen. De äldre barnen ges möjlighet att vara med och laga maten i köket, de får då en djupare kunskap om råvarorna som används, vad de heter och var de kommer ifrån och hur de kan tillagas, det blir också medvetna om vikten av god hygien mm. Vi köper vårt kött från Lillegårdens kött och chark och fisken kommer från Björkängs fisk.

 

Det här tar vi med oss och utvecklar till nästa verksamhetsår

  • Under det gångna året har vi inte erbjudit massage och yoga i samma utsträckning som tidigare. Eftersom detta är vår profilering och det är något vi tror gynnar barnen på olika sätt, vill vi låta det få större utrymme i utbildningen igen.
  • Vi har länge velat fortsätta med utvecklingen av vår utomhusmiljö. Vi vill komplettera med en sinnespromenad, yoga hörna, skapande, aktivitetslådor samt upprustning av hinderbanan. Detta ska prioriteras ht 20- vt 21.
  • För att göra utevistelsen trygg, säker och lärorik för barnen behöver vi vuxna ständigt tänka på att sprida ut oss och vara närvarande pedagoger!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: