Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 9 Kap.2 Negativa tal och potenser

Skapad 2020-10-13 17:24 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
2.1 Negativa tal 2.2 Potenser 2.3 Räkna med potenser 2.4 Små tal och tiopotenser 2.5 Mer om potenser

Innehåll

Matematik År 9 : ”Negativa tal och potenser” v.41-47

 

 

Vecka  

Lektion

Arbetsområde  

41

3

4

Kap 2.1    Negativa tal                                                s.52-57

Kap 2.1     

42

1

2

3

4

Kap 2.1    Negativa tal                                                s.52-57

Kap 2.2    Potenser                                                    s.58-60

Kap 2.2     

Kap 2.3     Räkna med potenser                              s. 60-64

43

1

2

3

4

Kap 2.3                                          

Kap 2.3     

Kap 2.4    Små tal och tiopotenser                         s.66-69                            

Kap 2.4            

45

1

2

3

4

Kap 2.4 

Kap 2.5   Mer om potenser                                   s. 70-73

Kap 2.5 

Kap 2.5  

46

1

2

3

4

Blandade uppgifter                                                s. 77-78

Blandade uppgifter                                          

Träna mera  + fördjupning                                    s. 79-82

Träna mera + fördjupning                               

47

 

PROV 

 

 

Om du inte blir klar med dagens mål ska du räkna klart hemma. 

 

 Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex: 

 

·       Matteappen 

·       Fundera och diskutera s. 76

·       Problemlösning s. 83-84

·       Läxor s. 291-298

 

 

Inför provet kan du träna på: 

·       Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.  

·       Lathund     s.339-343

·       Matteappen  

 

Så här ska vi arbeta 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov 

 

 

 

Bedömning 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov  

 

Du gör A + B eller B + C. 

 

 

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.  

 

Filmer och förklaringar från matteboken.se 

2.1 Negativa tal:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/negativa-tal/negativa-tal

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/negativa-tal/multiplikation-och-division-med-negativa-tal

 

2.2 Potenser:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/potenser-och-grundpotensform

 

2.3 Räkna med potenser:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/potenser-och-grundpotensform

 

2.4 Små tal och tiopotenser:

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/potenser-och-kvadratrotter/sma-tal-som-potenser

 

2.5 Mer om potenser:

https://www.youtube.com/watch?v=iVqfn3_K-I0

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel: 

 

Begreppsförmåga 

Kunna begreppen negativa tal, prefix, potens, tiopotens, grundpotens.

Procedurförmåga 

Kunna räkna med addition, subtraktion, multiplikation och division av negativa tal. Kunna räkna med potenser när det är addition, subtraktion, multiplikation samt division. Räkna med grundpotensform.  

Resonemangsförmåga 

Motivera/jämföra val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik 

Kommunikationsförmåga 

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter 

Problemlösningsförmåga 

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris år 9 Kap.2 Negativa tal och potenser

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen: negativa tal, potenser, tiopotenser, grundpotenser. B1: Eleven omvandlar minst en deluppgift korrekt.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen negativa tal, potenser, tiopotenser, grundpotenser B2: Eleven jämför talen och kan storleksordna dem korrekt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen negativa tal, potenser, tiopotenser, grundpotenser B3: Eleven visar förståelse för i vilka sammanhang olika exponenter kan användas och kan ge korrekta exempel.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
B2 Eleven omvandlar potenser och börjar jämföra tal.
B3: Eleven visar förståelse för i vilka sammanhang olika exponenter kan användas eller kan visa exempel på t.ex sammanhang enbart med positiv exponent
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna med negativa tal och potenser. M1: Eleven beräknar minst tre deluppgifter korrekt
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att beräkna med negativa tal och potenser. M2: Eleven beräknar alla deluppgifterna korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Eleven kan beräkna båda deluppgifterna korrekt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
M2: Eleven beräknar minst tre deluppgifter korrekt.
M3: Eleven kan beräkna den ena deluppgiften korrekt.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven löser uppgiften på ett fungerande sätt
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser problemet på ett väl fungerande sätt, dvs två korrekta exempel.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven löser hela problemet med en effektiv metod.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
P2: Eleven hittar ett korrekt förslag
P3: Eleven löser del av problemet på ett väl fungerande sätt t.ex hur mycket havsörnen lyfter
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ett rimligt svar på mönster R1: Eleven redovisar så att det framgår att talet mitt emellan blir 6. ( Slarvfel ger också poäng).
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring värdet på ekvationen R2: Eleven kan resonera och dra en korrekt slutsats.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med tydlig motivering kring värdet på ekvationerna. R3: Eleven ger korrekt och tydliga beräkningar och drar korrekt slutsats.Korrekt slutsats dras.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
R2: Eleven kan börja utifrån exempel med exponent 2, 3, 4 osv dra slutsats.
R3: Eleven ger korrekt beräkning av matgäster eller hur många 7% är och drar en slutsats
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: